Chuyển biến bước đầu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình

02:02, 07/02/2013

Mùa Xuân này, Đảng ta tròn 83 tuổi. Trải qua 83 năm từ khi ra đời, với bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước trên con đường XHCN. Trước những yêu cầu, thách thức trong công cuộc đổi mới, cách đây tròn 1 năm, BCH Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ba vấn đề cấp bách được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 là đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; về việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Hải Bắc (Hải Hậu) tháng 11-2012.

Cùng với việc triển khai quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần Nghị quyết, trong năm 2012 với sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được các cấp uỷ Đảng trong tỉnh thực hiện nghiêm túc. Trước khi tiến hành kiểm điểm, các đảng bộ, chi bộ đều tổ chức lấy ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức Đảng cấp dưới và các ban, ngành có liên quan… Việc lấy ý kiến góp ý được tiến hành bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị để góp ý trực tiếp, thông qua hình thức góp ý bằng văn bản. Ở Đảng bộ Hải Hậu, một trong những vấn đề còn hạn chế mà Ban Thường vụ Huyện uỷ đưa ra kiểm điểm là công tác bổ nhiệm cán bộ, cụ thể là đã nhận thấy có giai đoạn, do còn nặng về chính sách cán bộ, dẫn đến việc bổ nhiệm một số trường hợp đã quá tuổi, vi phạm Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Ban TVTU. Đối với từng trường hợp cụ thể, Ban Thường vụ huyện uỷ cũng xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc ra quyết định bổ nhiệm. Ở Đảng bộ Thành phố Nam Định, căn cứ các ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể và các đảng bộ xã, phường, Ban Thường vụ Thành uỷ đã thống nhất quan điểm: thực sự cầu thị, tiếp thu các ý kiến góp ý, trên cơ sở đó xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng thời thống nhất giao các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Thành uỷ báo cáo giải trình 5 vấn đề lớn với 9 nội dung cụ thể, trong đó có những vấn đề được nhiều ý kiến quan tâm như công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý đô thị; công tác tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm cán bộ; công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Với từng vấn đề đã xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân, nhất là các đồng chí trong Ban TVTU khi kiểm điểm đã nhận rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với những vấn đề còn hạn chế. Qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, nhiều đơn vị đã nhận thấy rõ khuyết điểm, hạn chế và dám nhận trách nhiệm đã phần nào đáp ứng lòng mong mỏi, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bác Trần Duy Phiên, tổ dân phố số 9, phường Trần Tế Xương (TP Nam Định), nguyên cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đảng ở ATK Định Hóa, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, cho rằng: “Muốn tự phê bình và phê bình đạt kết quả tốt, điều quan trọng là phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng. Người đứng đầu phải gương mẫu và phải có những hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn”. Cái được lớn nhất sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận lại mình, tự chấn chỉnh đồng thời tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch.

Trong dịp về thăm tỉnh ta vào trung tuần tháng 11-2012, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao sự nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của tỉnh ta và nhấn mạnh: Kết quả vừa qua mới chỉ là bước đầu, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là việc cần phải làm kiên trì, thường xuyên, lâu dài. Cùng với đấu tranh phòng ngừa, phải kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có vi phạm. Mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, đánh giá mình cho thật khách quan, thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, "trị bệnh cứu người". Sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình, bước tiếp theo của Nghị quyết Trung ương 4 là cần khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua các đợt kiểm điểm. Đó mới là cái đích hướng tới góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Hoài PhươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com