Phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị thi đua

08:02, 24/02/2012

Đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

(Phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
phát động phong trào thi đua năm 2012)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Kính thưa các vị đại biểu khách quý và các đồng chí!

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh cần phải nỗ lực cao hơn nữa. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những bài học quý trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2011; tăng cường đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua năm 2012 trong toàn tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Phát động sâu rộng và tổ chức sôi động, có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thành công 7 nghị quyết chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2012 của tỉnh:

- Tổng sản phẩm (GDP) tăng 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng; cơ cấu kinh tế:

+ Nông, lâm, thủy sản:        28,6%;
+ Công nghiệp, xây dựng:   37,4%;
+ Dịch vụ:                            34,0%.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3%; sản lượng lương thực đạt 940-950 ngàn tấn; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 80 triệu đồng; góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng: 22%;
- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 11% trở lên;
- Giá trị xuất khẩu đạt từ 320-350 triệu USD;
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 15-20%;

- Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn trên 2.000 tỷ đồng; bảo đảm đáp ứng các nhu cầu chi thiết yếu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng và các chương trình mục tiêu theo kế hoạch;

- Phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu toàn quốc; nâng cao chất lượng phòng, chống, khám chữa bệnh của ngành Y tế; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm; giảm nghèo; phấn đấu tạo việc làm mới cho 30 ngàn lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 51%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7% theo chuẩn hiện hành;

- Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp với tinh thần kiên quyết của năm an toàn giao thông nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phấn đấu giảm từ 5-10% tai nạn giao thông trong năm 2012;

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính liên thông; tiếp tục nghiên cứu phân cấp mạnh và đồng bộ hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác về thi đua yêu nước làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức Bác Hồ để tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt; mỗi người “làm theo tấm gương đạo đức của Bác” ngay trong công tác và sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, làm tốt hơn nữa công tác phối kết hợp và công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.

3. Các cấp, các ngành có phương pháp làm sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân chung sức xây dựng thành phố trung tâm vùng”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, thi đua “Giảm chi phí quản lý trong các doanh nghiệp”, phấn đấu có nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi; thi đua “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn” theo Chương trình kế hoạch của tỉnh.

4. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong khối văn hóa xã hội, như: Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; thi đua thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thầy thuốc như mẹ hiền”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn”; thực hiện tốt “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; thiếu niên nhi đồng thi đua “Nói lời hay làm việc tốt”; phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong công chức, viên chức Nhà nước; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của phụ nữ; phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; và các phong trào “Thi đua quyết thắng”; “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang; phong trào “Công an nhân dân làm theo lời Bác”; phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong các tổ dân phố, khu dân cư; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”…

Kính thưa các đồng chí!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi “Thi đua Ái quốc”. Tư tưởng về thi đua Ái quốc của Người đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng, tạo nên sức mạnh to lớn để dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để phong trào thi đua của chúng ta có ý nghĩa thiết thực, tôi đề nghị đại diện 11 khối thi đua của tỉnh ký giao ước thi đua năm 2012.

Sau lễ phát động thi đua toàn tỉnh hôm nay, mỗi huyện, thành phố, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ nhân dân lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua cụ thể. Thực hiện thật tốt việc tổ chức các phong trào thi đua, đi đôi với biểu dương, khen thưởng kịp thời, chú ý khen đột xuất các cơ sở và người trực tiếp lao động, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2012 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các đồng chí!

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng với Hào khí Đông A và những thành tựu to lớn của tỉnh nhà đã đạt được trong những năm qua, tôi kêu gọi cán bộ, công chức viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cao nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2012; lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Một lần nữa thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý và các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân và nhân dân toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!
 

[links()]BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com