Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

05:05, 18/05/2022

Chiều 18-5, tại Nhà Văn hóa trung tâm 3-2 tỉnh, Ban TVTU tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị. 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban TVTU, trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Nam Định. Hội nghị được truyền trực tiếp đến 235 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khoá XIII họp từ ngày 4-5 đến ngày 10-5-2022 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Hội nghị Trung ương 5 đã họp bàn về các nội dung sau: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII); Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số vấn đề quan trọng khác. 

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị Trung ương 5, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Nổi bật là, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay. Đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên… Đặc biệt là 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com