Cho phép mở cửa trở lại các phòng tập gym, yoga, các cơ sở kinh doanh cà phê, cơ sở làm đẹp… từ 0 giờ ngày 22-3

06:03, 21/03/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (tại biên bản cuộc họp sáng ngày 21/3/2022), Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí đại diện các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh; Đồng chí Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo, ý kiến của đại biểu các Sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kết luận:

Thời gian qua, tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tốt hơn, số ca nhiễm bình quân những ngày gần đây giảm rõ rệt, 86% số ca nhiễm đã khỏi bệnh, trong số ca nhiễm đang điều trị có 2,18% số ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, 97,82% số ca bệnh cách ly, điều trị tại nhà; ý thức tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, tính đến ngày 21/3/2022, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 3 đối với người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh còn thấp so với mục tiêu đề ra, trong đó các huyện đạt tỷ lệ thấp như: Hải Hậu (28,8%), Xuân Trường (32,4%), Trực Ninh (32,6%), Nghĩa Hưng (35,6%)... Để tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống COVID-19; UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của UBND tỉnh, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng, nhất là việc thực hiện yêu cầu 5K, khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch khi cách ly, điều trị tại nhà.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống COVID-19; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2022.

- Thường xuyên đánh giá, cập nhật, công bố cấp độ dịch theo quy mô xã, phường, thị trấn theo quy định.

4. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Sở Y tế, các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/3/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Sở Y tế sẵn sàng hỗ trợ, chi viện về nhân lực, trang thiết bị cho các huyện, thành phố để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, nhất là các huyện đang có tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt thấp.

- Các huyện, thành phố báo cáo kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn trước 15h00 hàng ngày, gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. Công tác thu dung, điều trị F0

- Sở Y tế có văn bản hướng dẫn triển khai việc quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế.

- Sở Y tế tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực các cơ sở y tế để phục vụ điều trị F0 triệu chứng nặng.

 6. Cho phép mở cửa lại các hoạt động để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới từ 0h00 ngày 22/3/2022 (trừ các địa bàn có dịch cấp độ 4 - vùng đỏ), như: Hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng...; Các hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao trong nhà như phòng tập gym, yoga, câu lạc bộ thể hình, aerobic. Các cửa hàng, nhà hàng ăn uống; các cơ sở kinh doanh cà phê, quán Bar, cơ sở làm đẹp, spa; các quán vỉa hè như: Trà tranh bụi phố, drink tea,...

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, xông hơi, massage, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng;... cho đến khi có thông báo mới.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, địa điểm du lịch, các hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao... khi mở cửa hoạt động trở lại.

- Các cơ sở được phép mở cửa hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phải sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào và hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo thông tin theo quy định.

7. Công an tỉnh, cơ quan chức năng, các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là các cơ sở được phép mở cửa hoạt động trở lại, kiên quyết dừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm sát tình hình để chỉ đạo triển khai tốt phương án tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh

9. Đảm bảo các điều kiện phục vụ phòng, chống dịch

- Sở Y tế, các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, chủ động mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, kít xét nghiệm, phương tiện phòng hộ... đảm bảo đủ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục mua sắm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch tại các đơn vị.

- Việc tổ chức mua sắm, sử dụng kinh phí phòng chống dịch phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo công khai minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra trục lợi, tiêu cực.

10. Sở Y tế, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại các cơ sở bán các loại thuốc, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trạng bị phòng hộ, kít test COVID-19... Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

11. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời.

Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com