Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các huyện: Nam Trực và Mỹ Lộc

06:04, 28/04/2021

 

Chiều 28-4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 2 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nam Trực. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU:  Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nam Hoa (Nam Trực). ảnh: Hoàng Tuấn

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nam Hoa (Nam Trực).

Ảnh: Hoàng Tuấn

Đến nay UBND huyện Nam Trực đã thành lập 170 khu vực bỏ phiếu ở 20 xã, thị trấn. UBND các xã, thị trấn thành lập 170 Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu; tổng số thành viên tổ bầu cử là 2.667 người, mỗi tổ có số lượng từ 15 thành viên trở lên. Đến ngày 13-4-2021 các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Hiện các xã tiếp tục rà soát lại nội dung thông tin về cử tri để tiến hành viết thẻ cử tri đảm bảo chính xác đúng quy định, phấn đấu hoàn thành viết thẻ cử tri trước ngày 15-5-2021. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ ba huyện đã thống nhất giới thiệu 56 người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo số lượng, thành phần và cơ cấu theo quy định. Đến ngày 18-4, các xã, thị trấn hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Toàn huyện có 879 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND các cấp, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-5-2021. Trên cơ sở danh sách những người được Ủy ban MTTQ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, Uỷ ban Bầu cử huyện đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo từng đơn vị bầu cử, tổng số người trong danh sách chính thức là 56 người, số đại biểu được bầu 35 người ở 7 đơn vị bầu cử. Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã tiến hành phân bổ và lập danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở từng đơn vị bầu cử đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử để công bố chậm nhất là ngày 28-4-2021. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 879 người ở 148 đơn vị bầu cử để bầu là 525 đại biểu. Đến ngày 27-4-2021, Uỷ ban Bầu cử huyện và Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn đã công bố danh sách chính những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình đảm bảo quy định. Sau khi công bố danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Uỷ ban Bầu cử huyện sẽ tổ chức in ấn để niêm yết theo quy định. Huyện Nam Trực cũng đã tổ chức tuyên truyền, sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc bầu cử. Tiểu ban an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo công tác y tế đã xây dựng kế hoạch để tham mưu cho Uỷ ban Bầu cử huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời hướng dẫn các xã giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, nhất là nội dung có liên quan tới ứng cử viên.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra huyện Nam Trực.  ảnh: Hoàng Tuấn

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra huyện Nam Trực.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương huyện Nam Trực và nhấn mạnh: Các địa phương cần bám sát kế hoạch và các mốc thời gian tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử, đặc biệt tuyên truyền trực quan. Công tác tuyên truyền chú ý các cụm pa nô, khẩu hiệu ở các khu vực trung tâm; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thị trấn; trang trí trang trọng khu vực bầu cử, khu vực bỏ phiếu; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Các đơn vị, địa phương cần quản lý hòm phiếu, con dấu, danh sách cử tri; triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt chú ý một số đối tượng lợi dụng quyền dân chủ gây mất trật tự an toàn xã hội. Trước ngày bầu cử 10 ngày, không xem xét các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đã giải quyết; hạn chế thấp nhất các sai sót, đảm bảo an toàn trong kỳ bầu cử. Về công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử có lịch trình cụ thể để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động tranh cử. Các xã, thị trấn chú ý cử tri đi làm ăn xa, động viên cử tri đi bầu cử đúng thời gian quy định. Đối với kinh phí phục vụ công tác bầu cử, tỉnh đã vận dụng tối đa các nguồn lực để bảo đảm cho công tác bầu cử. Các địa phương cần đảm bảo thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục triển khai các bước theo kế hoạch bầu cử; duy trì công tác báo cáo để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử  khu vực xóm xã Nam Hoa (Nam Trực). ảnh: Hoàng Tuấn

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử khu vực xóm xã Nam Hoa (Nam Trực).

Ảnh: Hoàng Tuấn

Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Nam Hoa và Tân Thịnh.

Trước đó, sáng 28-4, Đoàn công tác số 1 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, giám sát đợt 2 công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Mỹ Lộc. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến.  Trần Văn Trọng

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến.

Ảnh: Trần Văn Trọng

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Lộc, đến nay, UBND huyện đã thành lập 76 đơn vị bầu cử phân chia thành 83 khu vực bỏ phiếu; trong đó 69 đơn vị bầu cử có 1 khu vực bỏ phiếu, 7 đơn vị bầu cử có 2 khu vực bỏ phiếu. Toàn huyện có 57.983 cử tri. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện thống nhất danh sách 50 ứng cử viên để bầu lấy 30 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất danh sách 469 người ứng cử để bầu 280 đại biểu HĐND cấp xã. Từ đầu tháng 4 đến nay, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện đã tiến hành 2 đợt kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở 11 đơn vị xã, thị trấn. Bên cạnh đó, các Tiểu ban bầu cử huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn khi có diễn biến phức tạp xảy ra. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao. Đài truyền thanh các xã, thị trấn hàng ngày tiếp âm, tiếp sóng đài 3 cấp; phát 68 chuyên mục về bầu cử (mỗi chuyên mục từ 7 đến 10 phút) với trên 100 tin, bài, phóng sự về bầu cử. Huyện xây dựng 12 cụm pa nô lớn tại khu vực trung tâm; 54 pa nô ở trung tâm các xã, thị trấn và hàng nghìn khẩu hiệu tường ở thôn, xóm…

Từ nay đến ngày bầu cử 23-5, Ủy ban Bầu cử huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác về cuộc bầu cử. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử theo quy định. Tổ chức tập huấn kỹ năng cho ứng cử viên nữ lần đầu ứng cử đại biểu HĐND và những công việc chủ yếu trước, trong và sau ngày bầu cử cho thành viên Uỷ ban Bầu cử huyện, Trưởng ban và thư ký Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (Đơn vị số 3); cán bộ công chức trưng tập giúp công tác bầu cử huyện; Ủy ban Bầu cử của 11 xã, thị trấn, Trưởng ban và thư ký các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, các tổ bầu cử. Tổ chức kiểm tra toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn huyện theo kế hoạch và thực hiện quy trình về tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Trước đó, Đoàn đã kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Mỹ Tiến, Mỹ Thịnh. Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã; tài liệu phục vụ bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị trang trí các địa điểm bỏ phiếu; năng lực nghiệp vụ của đội ngũ thực hiện nhiệm vụ phục vụ bầu cử; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phục vụ bầu cử; tình hình an ninh trật tự… Qua kiểm tra, công tác chuẩn bị cho bầu cử đều được thực hiện bài bản, đúng tiến độ, quy trình, quy định.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác triển khai chuẩn bị cho cuộc bầu cử huyện Mỹ Lộc. Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử huyện và Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn cần tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn công tác, đối chiếu vào điều kiện thực tế để thực hiện tốt hơn công tác bầu cử. Xác định công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và coi đây là tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo của cán bộ địa phương. Tổng rà soát các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu cho các bước triển khai bầu cử; tổ chức tập huấn cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND và chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác bầu cử để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức hội nghị cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, nhất là khu vực bầu cử ở cơ sở để phát hiện, khắc phục kịp thời những tồn tại. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, làm mất an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sao cho phù hợp với từng địa bàn. Cần xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn khi có tình huống, diễn biến bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất tạo khí thế vui tươi, phấn khởi của nhân dân hướng đến ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Văn TrọngThanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com