UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số

09:03, 18/03/2021

Ngày 17-3-2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 118/UBND-VP7 về việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID) gửi Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố. 

VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play, để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi. Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID, UBND tỉnh yêu cầu: 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện ngay việc cài đặt ứng dụng VssID. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp hướng dẫn tổ chức triển khai cài đặt ứng dụng VssID. Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho đội ngũ y, bác sĩ, người lao động làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng VssID khi đến khám, chữa bệnh. Sở LĐ-TB và XH, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến toàn bộ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn việc cài đặt ứng dụng VssID đến đội ngũ giáo viên, người lao động, học sinh - sinh viên trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc cài đặt ứng dụng VssID để người dân biết, sử dụng ứng dụng VssID. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan bảo biểm xã hội tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID đến các hộ dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động và người dân tích cực tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID./.

Minh TânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com