Ý Yên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

06:08, 13/08/2020

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Ý Yên vừa mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 240 đồng chí là cán bộ, giáo viên các trường THCS, tiểu học, mầm non (đối tượng 4) trên địa bàn. 

Trong thời gian dự lớp, cán bộ, giáo viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình”; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của một số Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ... 

Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường THCS, tiểu học, mầm non trong huyện về đường lối, chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền định hướng cho học sinh và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com