Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trực Ninh lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025)

03:07, 31/07/2020

Sáng 31-7, Đảng bộ huyện Trực Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự đại hội có đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.    ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020), các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đề ra đạt và vượt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản bình quân 2,25%/năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác tăng từ 106,1 triệu đồng (năm 2016) lên 115,8 triệu đồng (ước thực hiện năm 2020). Cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ; giảm tỷ trọng trồng trọt. Các mô hình sản xuất nông sản hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có 3 sản phẩm được công nhận đạt hạng 4 sao, 14 sản phẩm đang đề nghị xếp hạng. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng 13,5%/năm. Các ngành thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, phát triển đa dạng. Tốc độ tăng giá trị ngành dịch vụ bình quân 8,01%/năm. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 265 triệu USD (ước thực hiện năm 2020), tăng bình quân 51,2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm từ 4,34% (2016) xuống còn 0,82% (ước thực hiện năm 2020), giảm bình quân 0,88%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội. Trong xây dựng NTM, 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM; huyện đạt chuẩn NTM năm 2017. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị có 90% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt trên 80%; giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân 2,6%/năm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng cao. Hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn có nhiều đổi mới; chỉ số cải cách hành chính 5 năm liên tục trong tốp đầu các huyện, thành phố.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Trực Ninh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; thu hút đầu tư một số ngành công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 11,5%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: tỷ lệ nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,0%; Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt 89,0%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản bình quân từ 2,0%/năm trở lên. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng bình quân từ 14%/năm trở lên. Tốc độ tăng giá trị các ngành thương mại, dịch vụ bình quân từ 11%/năm trở lên. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đến năm 2025 trên 700 tỷ đồng, tăng bình quân trên 20%/năm. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ trên 25%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 còn 0,15% (theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%. Đến năm 2025 có 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Trực Ninh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nhấn mạnh: Trước mắt huyện cần chủ động bám sát diễn biến của dịch COVID-19 và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, không được chủ quan, lơ là, quyết liệt nhưng phải bình tĩnh trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ cơ sở. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông. Rà soát, xây dựng quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Nam Định; xây dựng quy hoạch phân khu 2 bên các tuyến đường mới. Chú ý quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại... Quy hoạch giao thông, trong đó có các tuyến Quốc lộ 21 mới, đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình dự kiến qua địa bàn huyện. Kêu gọi các doanh nghiệp lớn về đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp lớn, có công nghệ hiện đại, có ngành nghề tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo nguồn thu cho ngân sách; trước mắt, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư xây dựng, sớm đưa vào hoạt động Dự án Tổng kho xăng dầu tại thị trấn Cát Thành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với nhân dân xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại; phấn đấu là một trong các huyện đi đầu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025; phát triển được nhiều sản phẩm OCOP có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây dựng thêm nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững thành tích trong tốp đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tuyến cơ sở. Chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, giữ vững Chỉ số cải cách hành chính của huyện nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh./.

Tin, ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com