Cty Điện lực Nam Định triển khai các biện pháp kỹ thuật thực hiện tăng giá điện

08:03, 16/03/2015

Thực hiện quyết định của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 16-3-2015, biểu giá bán điện mới sẽ tăng thêm 7,5%, nâng mức giá bán điện bình quân lên thành 1.622,05 đồng/kWh. Giá bán điện sinh hoạt có 6 bậc thang nhằm khuyến khích người dân dùng điện tiết kiệm và hiệu quả. Bậc 1 áp dụng cho 50kWh đầu tiên có mức giá 1.484 đồng/kWh. Bậc 2 từ 51 đến 100kWh có mức giá 1.533 đồng/kWh. Bậc 3 từ 101 đến 200kWh có mức giá 1.786 đồng/kWh. Bậc 4 từ 201 đến 300kWh có mức giá 2.242 đồng/kWh. Bậc 5 từ 301 đến 400kWh có mức giá 2.503 đồng/kWh. Bậc 6 từ 401kWh trở lên có mức giá 2.587 đồng/kWh. Với mức giá này, giá bán điện sinh hoạt tăng từ 96 đến 188 đồng/kWh so với trước đây. Theo tính toán sơ bộ, hộ sử dụng điện dưới 100 số điện mỗi tháng sẽ phải trả thêm 6.000 đồng. Hộ dùng từ 100 đến 300 số điện sẽ phải trả thêm 18.900 đồng/tháng. Hộ dùng trên 300 số điện trả thêm 59.064 đồng/tháng. Biểu giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp được chia thành 2 đối tượng. Đối với các bệnh viện, trường học, giá bán điện từ cấp 6kV trở lên là 1.460 đồng/kWh, còn dưới 6kV là 1.557 đồng/kW. Giá điện cho chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp từ 6kV trở lên là 1.606 đồng/kWh, dưới 6kV là 1.671 đồng/kWh. Hiện nay, lưới điện tỉnh ta đều có cấp điện áp từ 6kV trở lên. Đối với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp 110kV, giờ bình thường là 1.388 đồng/kWh; giờ thấp điểm 869 đồng/kWh; giờ cao điểm 2.459 đồng/kWh. Ở cấp điện áp từ 22 đến dưới 110kV, mức giá trong giờ bình thường là 1.405 đồng/kWh; giờ thấp điểm 902 đồng/kWh; giờ cao điểm 2.556 đồng/kWh. Mức giá bán điện cho sản xuất còn có biểu giá ở cấp điện áp từ 6 đến dưới 22kV và cấp điện áp dưới 6kV nhưng tỉnh ta không có các cấp điện áp này.

Để bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật cho việc tăng giá điện, Cty Điện lực Nam Định đã thực hiện cài đặt các phần mềm tính toán theo biểu giá điện mới, thực hiện chốt công tơ điện với khách hàng ngoài sản xuất vào ngày 16-3-2015. Đối với khách hàng dùng điện sinh hoạt gia đình, ngành Điện vẫn thực hiện chốt công tơ theo lịch hằng tháng sau đó dùng phương pháp nội suy để tính giá điện mới. Bên cạnh đó, các phòng chức năng của Cty Điện lực Nam Định, Điện lực các huyện, Thành phố Nam Định đang phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương tổ chức kiểm tra, phúc tra các công đoạn trong quy trình thực hiện biểu giá điện mới bảo đảm công bằng cho người dùng điện./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com