Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: “Việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức”

08:06, 05/06/2013

Ngày 4-6-2013, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: “Việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức”. Đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Pháp chế, tính đến ngày 31-12-2012, toàn tỉnh có 25.969 biên chế, còn thiếu 1.921 biên chế, trong đó có 391 viên chức có trình độ trên đại học; 10.733 viên chức có trình độ đại học. Đội ngũ viên chức từng bước được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ; 19,32% viên chức có trình độ chuyên môn vượt yêu cầu; 75,9% viên chức có trình độ chuyên môn đạt yêu cầu. Biên chế hằng năm được bổ sung kịp thời, vị trí, việc làm được bố trí phù hợp với chuyên ngành học, tạo điều kiện để viên chức phát huy năng lực.

Công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động và biệt phái viên chức được thực hiện đúng quy định. Ưu tiên tuyển đặc cách những người đủ điều kiện dự tuyển tốt nghiệp đại học hệ chính quy, người có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên. Trong năm 2011 và 2012, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho 1.300 lượt người, cử 115 viên chức đi đào tạo sau đại học theo quy định. Tuy nhiên việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức vẫn còn những hạn chế như: một số đơn vị còn chỉ tiêu biên chế nhưng không xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc có thông báo tuyển dụng nhưng chưa thực sự công khai, rộng rãi; công tác tuyển dụng viên chức có trình độ đại học chính quy ở một số ngành xây dựng, y tế, công nghệ thông tin còn gặp khó khăn về nguồn tuyển; tình trạng sử dụng biên chế sự nghiệp làm công tác quản lý Nhà nước tại các phòng chuyên môn lĩnh vực giáo dục, văn hóa thông tin còn phổ biến…

Tại hội nghị, các thành viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã đóng góp bổ sung một số nội dung như: điều chỉnh bố cục, sửa chữa từ ngữ để phù hợp với pháp luật về viên chức, đề nghị bổ sung vào dự thảo báo cáo một số vấn đề nổi lên trong việc triển khai thực hiện pháp luật về viên chức như: chấm dứt việc ký hợp đồng vượt chỉ tiêu biên chế; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ viên chức... Tất cả những đóng góp của các thành viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh sẽ được bổ sung để hoàn thiện dự thảo báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII./.

Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com