Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Nội vụ và Sở KH và CN

07:05, 14/05/2013

Ngày 10-5-2013, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)” tại Sở Nội vụ và Sở KH và CN. Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Sơn, TUV, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh làm trưởng đoàn và các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh. Cùng tham gia giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tại Sở Nội vụ có Ban Pháp chế của HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Xuân Đức, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn và các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đoàn công tác giám sát đã nghe lãnh đạo của 2 đơn vị trên báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ CBCCVC và những ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và với HĐND, UBND tỉnh.

Tính đến ngày 31-12-2012, tổng số CBCC của tỉnh ta có 7.648 người, tổng số viên chức của tỉnh ta có 25.144 người. Trong công tác tuyển dụng CCVC, thực hiện pháp luật về CBCCVC và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các chủ trương, chính sách và quy định cụ thể của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng CCVC các cơ quan, đơn vị theo chỉ tiêu biên chế được giao, số lượng, chủng loại CCVC hiện có, yêu cầu nhiệm vụ và những vị trí cần tuyển… để từ đó xác định số lượng, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đối với người dự tuyển. Trong công tác tuyển dụng, có thực hiện chính sách ưu tiên đối với người có công với nước, ưu tiên tuyển đặc cách tiến sỹ, thạc sỹ và người tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi và con liệt sỹ, ưu tiên tuyển người có trình độ đại học chính quy về công tác tại các xã, phường, thị trấn. Trong năm 2012, kết quả tuyển dụng công chức ở tỉnh ta từ cấp huyện trở lên được 182 người và trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã tuyển dụng được 607 công chức cấp xã. Trong năm 2012, toàn tỉnh tuyển được 2.077 viên chức, trong đó 1.683 giáo viên. Có tổng số 440 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ là CBCC; 2.000 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng là viên chức sự nghiệp; 11.737 lượt người là CBCC cấp xã. Nhìn chung công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ CBCCVC được thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình và bước đầu có sự đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC thông qua việc xây dựng và thực hiện chính sách khách quan, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Sở Nội vụ tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu tổ chức tuyển công chức vào cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện trở lên bằng hình thức thành lập Hội đồng thi quốc gia cho cả nước hoặc cho khu vực do Bộ Nội vụ tổ chức sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng “ngân hàng đề thi” CCVC để các bộ, ngành và địa phương thống nhất sử dụng đỡ tốn kém về thời gian, công sức trong công tác làm đề thi, bảo đảm khách quan, công bằng trong công tác tuyển dụng. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, ban hành chính sách cụ thể về các chế độ ưu tiên, chế độ luân chuyển, điều động CBCC cấp xã để thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm từ xã này sang xã khác trong huyện nếu có khó khăn về nguồn CBCC.

Đoàn công tác giám sát cũng đã trao đổi và làm rõ một số nội dung về những mặt đã làm được, chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ CBCCVC và những giải pháp cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Tại Sở KH và CN, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm CBCCVC của đơn vị. Năm 2012, Sở đã tuyển dụng được 4 công chức mới, năm 2011 tuyển được 9 viên chức mới và năm 2012 không tuyển viên chức. Công tác tuyển dụng thực hiện theo chỉ tiêu biên chế và vị trí việc làm, bảo đảm công khai, công bằng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Sở KH và CN đề nghị Sở Nội vụ cần có hướng dẫn chi tiết hơn nữa trong công tác luân chuyển CCVC, đặc biệt là luân chuyển từ viên chức sang công chức và đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với công tác tổ chức cán bộ.

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận đầy đủ và tổng hợp các ý kiến đề xuất kiến nghị của Sở Nội vụ, Sở KH và CN để báo cáo với Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan và HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu giải quyết, góp phần hoàn chỉnh các chính sách, pháp luật về viên chức, công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ CBCCVC./.

Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com