Danh sách thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ 2)
Cập nhật lúc08:42, Thứ Hai, 14/03/2016 (GMT+7)

Ngày 7-3-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ký quyết định thành lập 20 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 ở 20 đơn vị bầu cử, cụ thể như sau:

1/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nam Định.

Phó Trưởng ban:

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định.

Thư ký Ban bầu cử:

Bà Đỗ Thị Thanh Vân, Phó trưởng Phòng Nội vụ Thành phố Nam Định.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Đồng Quốc Doanh, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Nam Định;

2. Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nam Định;

3. Ông Trần Nhật Lộc, Chánh Văn phòng Thành uỷ Nam Định;

4. Ông Bùi Xuân Hồng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thành phố Nam Định;

5. Ông Nguyễn Văn Tính, Uỷ viên Thường trực HĐND Thành phố Nam Định;

6. Bà Nguyễn Thị Như, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nam Định;

7. Bà Khương Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Nam Định;

8. Bà Nguyễn Thị Thê, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nam Định.

2/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Vũ Văn Hưng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định.

Phó Trưởng ban:

Ông Lê Đình Chi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định.

Thư ký Ban bầu cử:

Bà Trần Thị Thìn, chuyên viên Phòng Nội vụ Thành phố Nam Định.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nam Định;

2. Ông Bùi Quyết Toán, Trưởng Công an Thành phố Nam Định;

3. Ông Phan Thanh Hải, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Nam Định;

4. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Nam Định;

5. Ông Vũ Văn Phung, Chủ tịch Hội CCB Thành phố Nam Định;

6. Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng Văn hoá TT Thành phố Nam Định;

7. Ông Trần Hữu Minh, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Nam Định;

8. Ông Phạm Xuân Thụ, Chánh Văn phòng HĐND, UBND Thành phố Nam Định.

3/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 HUYỆN HẢI HẬU

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Trần Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu.

Phó Trưởng ban:

Ông Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hậu.

Thư ký Ban bầu cử:

Bà Lâm Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hậu.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Nguyễn Hữu Tân, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Vân, huyện Hải Hậu;

2. Ông Đỗ Thanh Chương, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Nam, huyện Hải Hậu;

3. Ông Mai Thanh Cương, Bí thư Đảng ủy xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu;

4. Ông Vũ Thế Mạnh, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu;

5. Ông Vũ Viết Văn, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Hà, huyện Hải Hậu;

6. Ông Lã Ngọc Tiên, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu;

7. Ông Cao Đức Thiệp, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu;

8. Ông Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Tây, huyện Hải Hậu;

9. Ông Phạm Văn Hiện, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Đông, huyện Hải Hậu;

10. Ông Đỗ Văn Quý, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Quang, huyện Hải Hậu.

4/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 HUYỆN HẢI HẬU

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu.

Phó Trưởng ban:

Ông Phan Thế Quảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hải Hậu.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Lê Văn Định, Phó trưởng Phòng NN và PTNT huyện Hải Hậu.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Trần Đức Chí, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu;

2. Ông Lê Văn Thỏa, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Trung, huyện Hải Hậu;

3. Ông Trần Văn Phưởng, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Anh, huyện Hải Hậu;

4. Ông Phạm Văn Phú, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Minh, huyện Hải Hậu;

5. Ông Phạm Ngọc Diệp, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu;

6. Ông Nguyễn Văn Tuần, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Đường, huyện Hải Hậu;

7. Ông Hoàng Việt Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu;

8. Ông Nguyễn Văn Thỉnh, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Phương, huyện Hải Hậu;

9. Ông Nguyễn Văn Cao, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Tân, huyện Hải Hậu;

10. Ông Cao Văn Vạn, Bí thư Đảng ủy xã Hải Cường, huyện Hải Hậu.

5/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 HUYỆN HẢI HẬU

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Vũ Ngọc Trường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Hải Hậu.

Phó Trưởng ban:

Ông Phạm Văn Ngọc, Viện trưởng Viện KSND huyện Hải Hậu.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Hoàng Đức Hiện, Phó trưởng Phòng Công thương huyện Hải Hậu.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Phạm Đình Trụ, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu;

2. Ông Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu;

3. Ông Đỗ Xuân Bắc, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Châu, huyện Hải Hậu;

4. Ông Hoàng Văn Hoàn, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Phú, huyện Hải Hậu;

5. Ông Hà Duy Hải, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu;

6. Ông Nguyễn Đức Hiển, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Chính, huyện Hải Hậu;

7. Ông Vũ Viết Văn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hải Lý, huyện Hải Hậu;

8. Ông Nguyễn Quang Đại, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Toàn, huyện Hải Hậu;

9. Ông Hoàng Xuân Quang, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Phong, huyện Hải Hậu;

10. Ông Lưu Văn Lưỡng, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu.

(còn nữa)

 

,
,
.
,
,
,
,