Thông báo tổ chức "Tuần lễ Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2019"

03:03, 09/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 736/KH-CT ngày 02/3/2020 của Cục Thuế Nam Định về việc Tổ chức “Tuần lễ Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2019”.

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện tốt công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2019, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, nâng cao chất lượng công tác Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Cục Thuế Nam Định thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức “Tuần lễ Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2019” như sau:

1. Về thời gian tổ chức

Từ ngày 09/3/2019 đến hết ngày 14/03/2019, trong thời gian tổ chức Tuần lễ, bộ phận tiếp nhận và hỗ trợ của Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, khu vực tố chức làm việc thêm cả ngày thứ 7 (ngày 14/3/2020).

2. Địa điểm

- Tại Cục Thuế: Bộ phận giao dịch “Một cửa” Phòng 101, Cục Thuế Nam Định, số 05 đường Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.

- Tại Bộ phận giao dịch “Một cửa” của Chi cục Thuế các huyện, khu vực.

- Danh sách số điện thoại, địa chỉ email tiếp nhận ý kiến của người nộp thuế theo từng đơn vị như sau:

Lưu ý: Các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế thuộc cơ quan thuế nào trực tiếp quản lý thu thuế thì liên hệ đến địa điểm tổ chức đó để tham gia.

3. Về nội dung

- Biên soạn văn bản những nội dung cần lưu ý về thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2019 đăng trên website Cục Thuế (http://namdinh.gdt.gov.vn); trên trang mạng xã hội Facebook (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT - Cục Thuế Nam Định), triển khai nhóm gmail “Hotrothuendi” để phục vụ người nộp thuế nghiên cứu.

- Cơ quan thuế các cấp tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn các chế độ, chính sách, các thủ tục liên quan đến việc quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2019 cho tất cả các tổ chức và cá nhân thuộc diện phải quyết toán thuế; đồng thời gửi nội dung cần lưu ý về thực hiện quyết toán thuế 2019 qua email cho người nộp thuế (email đã đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử).

- Tổ chức tiếp nhận các yêu cầu, đề nghị giải đáp vướng mắc của người nộp thuế tại địa điểm tiếp nhận; qua điện thoại; email; hướng dẫn, hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng phần mềm của cơ quan thuế để khai thuế, gửi hồ sơ quyết toán thuế qua mạng internet; hỗ trợ cá nhân tự quyết toán lập tờ khai trên phần mềm ứng dụng, gửi file cho cơ quan thuế.  

Cục Thuế Nam Định trân trọng Thông báo./.


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com