Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021

09:05, 27/05/2016

Số đại biểu được bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định: 67 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 67 người.

Lập tại Nam Định, ngày 26 tháng 5 năm 2016
TM. UỶ BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đoàn Hồng PhongBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com