,
Cập nhật lúc: 06:53 |18/05/2018
Tính đến thời điểm hiện tại việc duy trì được đàn lợn với số lượng lớn như của hộ gia đình anh Phạm Ngọc Lê cũng là một thành công, cổ vũ những người nuôi khác gây đàn. Nỗ lực vượt khó của anh, vì vậy đáng được ghi nhận. Theo anh Lê, để thành công trong chăn nuôi, ngoài việc xây dựng chuồng trại thông thoáng, phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi.
,
,
.
,
,
,
,