,
Cập nhật lúc: 08:10 |19/07/2019
Ngày 16-7, UBND tỉnh có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, tính đến ngày 11-7, trên địa bàn tỉnh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 214 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố...
,
,
.
,
,
,
,