,
Cập nhật lúc: 06:49 |16/05/2019
Mô hình chăn nuôi bò sinh sản đã giúp nhiều gia đình nông dân phát triển kinh tế và làm giàu với thu nhập cả trăm triệu mỗi năm. Kythuatnuoitrong.edu.vn xin giới thiệu đến bà con kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản.
,
,
.
,
,
,
,