,
Cập nhật lúc: 09:00 |20/11/2017
Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" do Bộ GD và ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, Sở GD và ĐT cùng với Công đoàn Giáo dục tỉnh đã triển khai gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp...
,
,
.
,
,
,
,