,
Cập nhật lúc: 08:42 |14/06/2017
Hiện tại, xã có khoảng 400 người có trình độ đại học, 23 người có học vị tiến sĩ, 3 người có học hàm phó giáo sư, 3 người được phong hàm cấp tướng. Nhiều người đã và đang giữ cương vị cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, là tấm gương sáng trên con đường học để lập thân, lập nghiệp cho các thế hệ con cháu noi theo.
,
,
.
,
,
,
,