,
Cập nhật lúc: 08:17 |14/09/2018
Toàn tỉnh hiện có 266 trường mầm non, 292 trường tiểu học, 237 trường THCS, 57 trường THPT. Công tác y tế trường học của tỉnh đã được triển khai từ nhiều năm nên các hoạt động đã đi vào nền nếp, trở thành hoạt động thường xuyên của hai ngành Y tế, GD và ĐT. Hầu hết các trường học đều đã thành lập được Ban chăm sóc sức khỏe học sinh; có sổ sách, hồ sơ về tình trạng sức khoẻ học sinh...
,
,
.
,
,
,
,