,
Cập nhật lúc: 08:43 |25/09/2017
Những năm qua, phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" đã tạo động lực cho nữ nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần vào sự phát triển của GD và ĐT. Thông qua phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà", các nữ nhà giáo, lao động trong ngành đã được rèn luyện, bồi dưỡng và trưởng thành về nhiều mặt
,
,
.
,
,
,
,