,
Cập nhật lúc: 05:43 |22/09/2017
Là vùng đất cổ, giàu truyền thống văn hóa gắn với Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy nên các môn thể thao dân tộc ở xã Quang Trung (Vụ Bản) từ lâu đã phát triển mạnh. Trong đó môn cờ tướng ở xã được hình thành từ hàng trăm năm trước, từng là nơi nuôi dưỡng nhiều cờ thủ tài danh của huyện, của tỉnh
,
,
.
,
,
,
,