,
Cập nhật lúc: 08:38 |14/01/2022
Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải bình chọn các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống COVID-19.
,
,
.
,
,
,
,