,
Cập nhật lúc: 08:55 |11/05/2018
Mô hình trồng rau sạch của Hội Phụ nữ xã Mỹ Tân đã giúp chị em trong thôn, xóm vươn lên thoát nghèo, tích cực góp phần vào phong trào phụ nữ và công cuộc xây dựng NTM của địa phương. Nhờ đó, xã đã được UBND tỉnh công nhận là xã NTM, Hội Phụ nữ xã được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc 5 năm liền.
,
,
.
,
,
,
,