Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại thời kỳ mới

07:06, 11/06/2021

Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) của tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực và rất hiệu quả; phản ánh rõ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát các vấn đề thời sự, đóng góp vào việc tăng cường nhận thức, nâng cao đồng thuận xã hội, vừa tích cực quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Sản xuất dây dẫn điện tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI Việt Nam tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Sản xuất dây dẫn điện tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI Việt Nam tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7-9-2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN, tỉnh ta đã bước đầu hoàn thiện được hành lang pháp lý, quy chế quản lý Nhà nước về TTĐN; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác TTĐN của tỉnh, phân công, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình. Theo đó, toàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh đến với các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài; đặc biệt là các di sản văn hóa, tiềm năng biển, tiềm năng con người để tạo hình ảnh tốt đẹp với bạn bè quốc tế, góp phần thu hút đầu tư, sự ủng hộ của các đối tác nước ngoài và kiều bào đối với tỉnh. Điểm nhấn quan trọng trong công tác TTĐN thời gian qua là tỉnh ta đã đa dạng hóa hình thức truyền thông, phát huy tổng thể hiệu quả của các loại hình truyền thông sẵn có và khai thác tối đa mặt tích cực của mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về truyền thống lịch sử, giàu tiềm năng, ổn định và phát triển; nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, đặc biệt là nơi có di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Trên cơ sở đó các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các trang thông tin điện tử; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố Nam Định và hệ thống các bản tin, tài liệu, ấn phẩm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh luôn bám sát các sự kiện của đất nước và của tỉnh, kịp thời chuyển tải đến người dân các sự kiện chính trị - xã hội, các hoạt động đối ngoại của tỉnh; tuyên truyền đậm nét các giá trị văn hóa; tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, làm cầu nối cho công tác đầu tư, hợp tác và phát triển. Trong đó, Báo Nam Định thường xuyên duy trì chuyên mục Tin thế giới, Thời sự quốc tế với hơn 500 lượt tin, bài, ảnh/năm; cập nhật kịp thời các thông tin kinh tế, chính trị thế giới; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới. Đặc biệt, trên số báo Cuối tuần đã duy trì đều chuyên trang Việt Nam - Thế giới với nội dung về các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài hướng về Việt Nam, cầu nối giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Cùng với các cơ quan truyền thông, trên địa bàn tỉnh còn có hàng trăm trang thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các trang thông tin điện tử đề cập đến các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin về tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh, phiên bản tiếng Anh tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội; truyền thống lịch sử, con người; chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cơ sở hạ tầng… nhằm cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trên, các cơ quan báo chí của địa phương, tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương nhằm cung cấp thông tin, làm phóng sự về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời chấp thuận, tạo điều kiện cho 31 đoàn phóng viên báo chí nước ngoài vào tác nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng các tài liệu tuyên truyền đấu tranh, phản bác hoạt động của các thế lực thù địch; duy trì các trang Fanpage “Đất Thiên Trường”, nhóm Facebook “Nam Định trong tôi” để đăng tải, chia sẻ hàng trăm tin, bài viết tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng đã tranh thủ các hoạt động ngoại giao, thương mại, hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ, triển lãm, chương trình ký kết hợp tác, đối ngoại nhân dân… để cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh; tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua việc tham gia các hội chợ thương mại ở các tỉnh và khu vực.

Song song với việc cung cấp thông tin, TTĐN còn làm tốt vai trò đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch cũng được các sở, ngành, địa phương của tỉnh phối hợp thực hiện tốt. Có thể khẳng định, cùng với cả nước, công tác TTĐN của tỉnh trong thời gian qua diễn ra sôi động và đạt được nhiều kết quả khả quan. Ước tính trong giai đoạn (2016-2021), kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, quy mô và hiệu quả kinh tế tiếp tục được nâng lên. So với mức tăng bình quân của giai đoạn (2011-2015) tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân đạt 7,9%/năm, cao hơn 1,7%; tổng sản phẩm GRDP theo giá hiện hành cao gấp 1,8 lần; GRDP bình quân đầu người cao gấp khoảng 2 lần; tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,8 lần; tổng giá trị hàng xuất khẩu gấp 2,2 lần; vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,2 lần; thu ngân sách gấp 2,1 lần... Tỉnh ta là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; nông nghiệp phát triển ổn định, là nền tảng quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong năm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định ở mức cao giữ vai trò chủ lực của nền kinh tế; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi góp phần cải thiện vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới.

Trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, TTĐN ngày càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt góp phần quan trọng vào bảo vệ Tổ quốc và phục vụ đắc lực cho phát triển của địa phương. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo TTĐN tỉnh xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN theo hướng đa dạng, hấp dẫn, hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của đất nước, của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng nắm bắt, dự báo tình hình, chủ động định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân trong công tác đối ngoại nhân dân. Xây dựng đa dạng sản phẩm TTĐN, thông tin quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com