Nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
Cập nhật lúc09:03, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)

Những năm qua, mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh ta luôn được duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất của người dân được nâng lên. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh. Nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình chính sách ở các địa phương trong tỉnh mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh từng bước vươn lên.

Được Ngân hàng CSXH cho vay, gia đình anh Nguyễn Văn Phú ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) đã đầu tư máy đục công nghệ CNC sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình và hàng chục lao động ở địa phương.
Được Ngân hàng CSXH cho vay, gia đình anh Nguyễn Văn Phú ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) đã đầu tư máy đục công nghệ CNC sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình và hàng chục lao động ở địa phương.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đang triển khai thực hiện 10 chương trình cho vay các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình chính sách. Với sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục trong hoạt động, Ngân hàng CSXH tỉnh đã rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ vay, phương án đầu tư vốn, đơn giản thủ tục và đa dạng hóa hình thức cho vay nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn đầu tư cho hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của các đối tượng vay vốn tín dụng ưu đãi. Nhờ đó trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay đạt hơn 2.799 tỷ đồng, tăng 210 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 8,1%) so với đầu năm. Hiện có 108.366 hộ gia đình đang vay vốn, chiếm gần 20% số hộ dân trên địa bàn. Trong đó có một số chương trình có số dư nợ lớn như: Cho vay hộ nghèo 425,6 tỷ đồng, chiếm 15,13% tổng nguồn vốn, tăng 1,8 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 734,6 tỷ đồng, chiếm 26,1% tổng nguồn vốn, tăng 94,9 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 356,3 tỷ đồng, chiếm 12,66% tổng nguồn vốn, tăng 78,4 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 858,4 tỷ đồng, chiếm 30,51% tổng nguồn vốn, tăng 78,4 tỷ đồng so với đầu năm... Theo đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh thì dư nợ tín dụng chính sách tiếp tục tăng trưởng cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ được vay vốn có chiều hướng phát triển, trong đó có nhiều hộ đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo và vươn lên làm giàu bền vững. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng tín dụng chính sách cho phát triển kinh tế của các địa phương có vai trò quan trọng của các tổ chức hội, đoàn thể, chính trị - xã hội, gồm hội: CCB, Nông dân, Phụ nữ các cấp và cấp ủy Đảng, chính quyền các phường, xã, thị trấn. Từ chỗ không có hoặc thiếu tư liệu sản xuất, đến nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm, các mô hình sản xuất, kinh doanh quy mô lớn theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, đến ngày 30-6-2018, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại 6 đơn vị, phúc tra 4 đơn vị, kiểm tra 22 hội, đoàn thể cấp huyện, 35 xã, phường, thị trấn, 103 tổ tiết kiệm và vay vốn, 706 hộ vay vốn đảm bảo về thời gian, chất lượng tín dụng theo kế hoạch. Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố đã tự kiểm tra 119 xã, thị trấn và 231 lượt hội, đoàn thể cấp xã, 752 tổ tiết kiệm và vay vốn, 3.853 hộ vay vốn... Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH tỉnh còn thường xuyên kiểm tra đột xuất hoạt động tại các điểm giao dịch xã và thực hiện đánh giá, chấm điểm mỗi tháng ít nhất tại 2 huyện, đồng thời chỉ đạo các Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố phân công lãnh đạo tự kiểm tra hoạt động tại điểm giao dịch xã đảm bảo mỗi tháng kiểm tra 10% số xã, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ xa đảm bảo kiểm soát tốt việc cho vay, thu nợ, xử lý nợ theo đúng quy định, định kỳ và chỉnh sửa kịp thời các sai sót trong quá trình tác nghiệp được cảnh báo trên chương trình thông tin báo cáo. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Ngân hàng CSXH tỉnh cùng các cấp hội, đoàn thể cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã cơ bản được cho vay đúng đối tượng và được sử dụng đúng mục đích. Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò giúp đỡ gia đình hội viên trong việc sử dụng vốn nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo ở địa phương. Theo thống kê của Ngân hàng CSXH tỉnh, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018 đã có 749 hộ nghèo, 2.519 hộ cận nghèo, 1.122 hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp 537 hộ thoát nghèo, 520 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 997 lao động; 2.805 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng 21.472 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; 10 căn nhà cho hộ nghèo có nhà ở dột nát và hộ chưa có nhà ở, đóng góp tích cực thực hiện an sinh xã hội ở các địa phương.

 Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, các huyện, thành phố; tập trung phát triển cho vay, đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thuộc diện theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ tiếp cận thụ hưởng nguồn vốn vay và các dịch vụ tiện ích khác của ngân hàng để phát triển kinh tế hộ. Chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác để cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH tỉnh cũng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành chức năng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay, đôn đốc, xử lý và thu hồi nợ đến hạn, quá hạn và nợ xấu nhằm bảo đảm tăng trưởng nguồn vốn tín dụng ổn định, an toàn, hạn chế phát sinh thêm nợ xấu./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,