,
Cập nhật lúc: 07:50 |18/02/2019
Huyện Ý Yên có 27 làng nghề ở 18 xã, thị trấn với hàng nghìn hộ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có nhiều làng nghề nổi tiếng như: Đúc đồng Tống Xá, xã Yên Xá, đúc đồng Thị trấn Lâm; nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ La Xuyên, mây tre đan xuất khẩu ở Yên Tiến...
,
,
.
,
,
,
,