,
Cập nhật lúc: 07:47 |23/05/2018
Qua mùa lũ, bão năm 2017 đã bộc lộ nhiều hạn chế khó lường ở hệ thống đê điều của tỉnh. Do vậy, vào mùa mưa, bão, lũ năm nay, việc bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, cống, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, sản xuất được xác định là nhiệm vụ trọng tâm...
,
,
.
,
,
,
,