,
Cập nhật lúc: 08:06 |24/04/2019
Những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng các chuỗi cung cấp nông, thủy sản an toàn, kiểm soát được chất lượng từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ trên thị trường góp phần xây dựng thương hiệu, tạo lòng tin của người tiêu dùng...
,
,
.
,
,
,
,