,
Cập nhật lúc: 08:50 |21/03/2018
Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu nhựa ở tỉnh ta là ngành có tốc độ tăng trưởng cao. Những năm gần đây ngành này đã có sự phát triển vượt bậc với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất đa dạng các sản phẩm thuộc các nhóm ngành như: nhựa bao bì (vỏ bao xi măng; các loại chai, lọ, ống đựng thuốc và hóa chất)...
,
,
.
,
,
,
,