,
Cập nhật lúc: 08:21 |16/05/2018
Nhằm đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trên các tuyến đường trong mọi tình huống bão, lũ, Sở GTVT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong ngành và địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó phòng chống thiên tai.
,
,
.
,
,
,
,