,
Cập nhật lúc: 08:10 |27/02/2019
Có mặt trong buổi lễ triển khai thi công mẫu gói thầu đầu tư nâng cấp đường liên xã Phong Mỹ với tổng chiều dài 2,37km, tổng vốn đầu tư 4,77 tỷ đồng trong tổng số 10 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương - LRAMP giai đoạn 2...
,
,
.
,
,
,
,