Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31-12-2020
Cập nhật lúc07:45, Thứ Tư, 01/07/2020 (GMT+7)

Ngày 28-6-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31-12-2020. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28-6-2020 đến hết ngày 31-12-2020.

Theo Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau: Từ ngày 28-6 đến hết ngày 31-12-2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Từ ngày 1-1-2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Để người nộp thuế biết và thực hiện, Cục Thuế tỉnh đề nghị Sở TT và TT, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, Công ty Cổ phần VTV cab Nam Định; Chi cục Thuế các huyện, khu vực phối hợp với cơ quan, ban, ngành của địa phương, Đài phát thanh các huyện, thành phố và hệ thống phát thanh các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về Nghị định 70./.

Thúy Vy

,
,
.
,
,
,
,