Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4-2020
Cập nhật lúc19:37, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: Cách ly xã hội để phòng dịch; Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp (DN) bị phạt đến 100 triệu đồng; bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng; người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ; không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch... chính thức có hiệu lực từ tháng 4-2020.

Cách ly toàn xã hội trong nửa tháng để phòng chống COVID-19

Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 nêu yêu cầu cách ly toàn xã hội từ 1-4-2020; thực hiện theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (những nơi không bị đóng cửa, dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.

Mọi người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1-3-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22-8-2013 và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7-10-2015. Đáng chú ý là quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn cho người lao động (NLĐ).

Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 NLĐ; từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 NLĐ; từ 20-30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51-100 NLĐ; từ 30-40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101-300 NLĐ; từ 40-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.

Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần. Như vậy, DN sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho NLĐ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-4-2020.

Tung tin giả “câu like” phạt đến 20 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-4-2020.

Theo Nghị định này, cá nhân có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đồng thời, mức phạt này cũng được áp dụng đối với các hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Phạt 10 triệu đồng nếu gửi tin nhắn quảng cáo rác

Cũng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP có mức quy định xử phạt liên quan đến vi phạm về thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ.

Theo đó, các hành vi gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa được sự đồng ý của người nhận; gắn nhãn thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định... bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Nghị định cũng nêu mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không gắn nhãn thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo theo quy định; không lưu lại thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận yêu cầu từ chối thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo.

Từ 20-4-2020, không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch

Đây là yêu cầu mới được quy định tại Thông tư 01 năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành ngày 3-3-2020 và có hiệu lực từ ngày 20-4-2020.

Cụ thể, Điều 15 Thông tư này quy định, người thực hiện chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân không được ghi bất cứ nhận xét nào vào tờ khai lý lịch cá nhân, mà chỉ được ghi lời chứng chứng thực theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 23 năm 2015 của Chính phủ.

Sở dĩ đây được coi là yêu cầu mới bởi các quy định trước đây không hề đề cập đến vấn đề này.

Từ ngày 1-4, người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ

Thông tư số 28/2019/TT-NHNN ngày 25-12-2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 1-4. Theo đó, đối tượng được sử dụng thẻ bao gồm: chủ thẻ chính là cá nhân (người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật) được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Người từ đủ 15-18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Chủ thẻ chính là tổ chức (quy định mới) là tổ chức đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán được sử dụng thẻ ghi nợ. Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Chủ thẻ phụ gồm người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Người từ đủ 15-18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước (quy định mới). Người từ đủ 6-15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17-2-2020 có hiệu lực từ ngày 1-4-2020 sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

- Bỏ quy định xử phạt với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (trước đây bị phạt từ 30-40 triệu đồng);

- Bỏ quy định xử phạt nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng (trước đây bị phạt từ 30-40 triệu đồng)./.

Theo HNM

,
,
.
,
,
,
,