Tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm và các khoản thu đóng góp năm học 2017-2018
Cập nhật lúc08:32, Thứ Hai, 30/10/2017 (GMT+7)

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh nhận được một số đơn thư phản ánh của nhân dân, ở một số địa phương hiện vẫn còn tình trạng dạy thêm, học thêm; một số cơ sở giáo dục huy động đóng góp đầu năm học chưa đúng quy định. Để chấm dứt tình trạng trên, ngày 27-10, UBND tỉnh có Văn bản số 178/UBND-VP7 yêu cầu Sở GD và ĐT, UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình dạy thêm, học thêm (nhất là đối với bậc tiểu học), tập trung thanh, kiểm tra khu vực thành phố và thị trấn, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16-5-2012 của Bộ GD và ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thông báo rộng rãi và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiểm tra việc huy động các khoản đóng góp trong nhà trường, đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ GD và ĐT (thực hiện theo Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18-10-2010 của Bộ GD và ĐT về hướng dẫn quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD và ĐT. Công văn số 131/UBND-VP7 ngày 16-8-2017 của UBND tỉnh về việc thu học phí và các khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018). Tổ chức, cá nhân huy động các khoản đóng góp trái quy định phải hoàn trả lại cho người dân và học sinh và phải xem xét xử lý kỷ luật.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD và ĐT, UBND các huyện, thành phố, phải thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin phản hồi của nhân dân./.

PV

 

,
,
.
,
,
,
,