Xe ô tô công có niên hạn sử dụng 15 năm
Cập nhật lúc08:59, Thứ Ba, 13/01/2015 (GMT+7)

Đó là một nội dung trong Thông tư số 162/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành. Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Theo đó, xe ô tô công gồm xe phục vụ chức danh (xe từ 4-5 chỗ, xe 6-8 chỗ); xe phục vụ chung (xe từ 4-16 chỗ); xe chuyên dùng (xe cứu thương, cứu hoả…) đều có thời gian sử dụng là 15 năm với tỷ lệ hao mòn là 6,67%/năm. Nhà là biệt thự và nhà cấp I có thời gian sử dụng là 80 năm, nhà cấp II là 50 năm, nhà cấp III là 25 năm và nhà cấp IV là 15 năm. Các thiết bị văn phòng có thời gian sử dụng là 5 đến 8 năm.

Thông tư này cũng quy định rõ nguyên tắc cũng như cách tính hao mòn cho các loại tài sản công cố định. Trong đó, 6 loại tài sản cố định không phải tính hao mòn gồm: Tài sản cố định là quyền sử dụng đất; tài sản cố định đặc biệt; tài sản cố định đơn vị đang thuê sử dụng; tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất trữ hộ Nhà nước; các tài sản cố định đã tính hao mòn đủ nhưng vẫn còn sử dụng được; các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn nhưng đã hỏng không tiếp tục sử dụng được./.

Theo chinhphu.vn

,
,
.
,
,
,
,