,
Cập nhật lúc: 06:37 |15/05/2018
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có chỉ thị yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai ngay việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.
,
,
.
,
,
,
,