Ý Yên chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Cập nhật lúc09:02, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Ý Yên đã và đang triển khai nhiều dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM như: điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa thôn, xóm, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trung tâm thị trấn, các điểm, cụm công nghiệp và làng nghề... Từ đó diện mạo khu trung tâm huyện đến nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện cũng nảy sinh không ít những khó khăn, phức tạp đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó có việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thi công nâng cấp Quốc lộ 57, đoạn đi qua Thị trấn Lâm.
Thi công nâng cấp Quốc lộ 57, đoạn đi qua Thị trấn Lâm.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Huyện ủy Ý Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện. Thường trực Huyện ủy đã định kỳ, đột xuất nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài, gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền trong huyện cũng thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND xã trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2017, UBND huyện đã thực hiện thanh tra đối với 15 cơ quan, đơn vị về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, vì vậy công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến rõ rệt, đi vào nền nếp, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục. Cùng với đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và chủ động giải quyết các đơn, thư  phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là những đơn, thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, những vụ việc có liên quan đến đất đai. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai được giải quyết, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Điển hình như việc giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Liễu, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tố cáo Chủ tịch UBND xã Yên Lộc có hành vi trái pháp luật khi tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai. UBND huyện giao Thanh tra huyện phối hợp cùng Phòng TN và MT, Phòng Tư pháp kiểm tra, xác minh nội dung đơn. Ngày 18-9-2017, Thanh tra huyện đã mời bà Liễu đến làm việc về nội dung đơn tố cáo. Tại buổi làm việc, Thanh tra huyện đã phân tích và trả lời bà Liễu việc UBND xã Yên Lộc tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai là đúng quy định của pháp luật. Bà Liễu đã nhất trí với nội dung trả lời của Thanh tra huyện. Hay việc giải quyết đơn của ông Vũ Ngọc Thắng trú tại 23/70 đường Vị Hoàng (TP Nam Định) kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất ao, vườn, ngõ vào nhà thờ dòng họ Vũ, thôn Đông Biếu Thượng, xã Yên Bằng cho ông Vũ Văn Ba. UBND huyện giao cho Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng TN và MT kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị của ông Thắng. Ngày 28-6-2017, UBND huyện Ý Yên đã ban hành thông báo số 84/TB-UBND thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Ba. Trong năm 2017, UBND huyện đã thành lập 2 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại UBND 5 xã, thị trấn: Yên Ninh, Yên Đồng, Yên Bình, Yên Trị và Thị trấn Lâm. Tiến hành 2 cuộc thanh tra đột xuất để kiểm tra trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Thọ và thanh tra việc vi phạm pháp luật trong việc sử dụng đất của hộ ông Phạm Văn Quảng tại xứ đồng Mả Niễn, xóm Hùng Vương, xã Yên Tiến. Qua thanh tra đã kịp thời giải quyết, chấn chỉnh những vi phạm về đất đai, góp phần bảo đảm quyền lợi của nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Với việc thực hiện những giải pháp tích cực, đồng bộ nên công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở huyện Ý Yên được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Trong năm 2017, UBND huyện đã tiếp 298 lượt công dân; tiếp nhận 91 đơn với 64 vụ, việc; trong đó có 17 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 11 vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục luật định; các vụ việc còn lại đang được giải quyết, không để đơn, thư tồn đọng. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, huyện Ý Yên sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng tổ chức việc đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay ở cơ sở khi mới phát sinh nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất đơn vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,