,
Cập nhật lúc: 08:19 |26/06/2017
Thời gian qua, hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn những diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân. Cũng như trên địa bàn toàn quốc, các đường dây tội phạm ma tuý...
,
,
.
,
,
,
,