,
Cập nhật lúc: 08:19 |19/03/2019
Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư nên Thành phố Nam Định luôn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai nhiều giải pháp phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
,
,
.
,
,
,
,