Hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở Thịnh Long
Cập nhật lúc08:44, Thứ Ba, 05/12/2017 (GMT+7)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, MTTQ Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) và các tổ chức đoàn thể luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống; trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Theo đó 5 nội dung của cuộc vận động được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và đạt được những kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhân dân Thị trấn Thịnh Long làm vệ sinh môi trường nông thôn.
Nhân dân Thị trấn Thịnh Long làm vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ thị trấn đã cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động gắn với nhiệm vụ trọng tâm “xây dựng xóm, tổ dân phố NTM bền vững và phát triển”, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng; tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống. Nhiều phong trào và các cuộc vận động có ý nghĩa được triển khai hiệu quả như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào xây dựng khu dân cư 5 không. Đặc biệt trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM” gắn với thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ huyện Hải Hậu về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2015-2020”, thị trấn đã chọn tổ dân phố 8 làm điểm của huyện, từ đó nhân rộng ra các tổ dân phố trong toàn thị trấn. Nhân dân thị trấn đã đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương thủy lợi, thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bước chuyển mạnh mẽ thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn. Đến nay nhân dân thị trấn đã hiến 20,5ha đất để làm 49,5km đường giao thông nội đồng, bê tông hóa 47,8km đường giao thông trong khu dân cư có chiều rộng từ 3m trở lên, kiên cố hóa 43km kênh mương theo tiêu chí NTM. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ Thị trấn phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và sự đóng góp của nhân dân đã xây dựng 18 ngôi nhà tình nghĩa, 35 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 20 nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng gia đình chính sách. Bên cạnh đó, MTTQ thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn…; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Với những kết quả đã đạt được, công tác Mặt trận của thị trấn 16 năm liên tục đạt danh hiệu là đơn vị tiên tiến xuất sắc của huyện. Với sự tham gia của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần vào thành tích chung của địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ khá giàu toàn thị trấn đạt 60%, hộ nghèo giảm còn 2%. Toàn thị trấn có 99,5% số hộ có nhà xây mái bằng và lợp ngói; 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch; 95% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 86,5% dân số dân tham gia BHYT… Năm 2013, Thị trấn Thịnh Long đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; năm 2014, thị trấn được Nhà nước công nhận là đô thị loại 4. Năm 2016, thị trấn có 14/22 tổ dân phố đạt NTM bền vững và phát triển, phấn đấu đến năm 2018 thị trấn có 22/22 tổ dân phố đạt NTM bền vững và phát triển.

Những kết quả từ cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Thị trấn Thịnh Long tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai và cụ thể hoá chương trình hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cuộc vận động, chú trọng phát triển chiều sâu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 

,
,
.
,
,
,
,