,
Cập nhật lúc: 08:30 |19/03/2019
Để thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Ý Yên đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, lấy công tác xã hội làm trọng tâm, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
,
,
.
,
,
,
,