hướng tới Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020)
Đinh ninh lời Bác "… Quét sạch chủ nghĩa cá nhân"
Cập nhật lúc07:40, Thứ Tư, 06/05/2020 (GMT+7)

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là tác phẩm được Bác Hồ viết và đăng trên Báo Nhân Dân số 5409, ra ngày 3-2-1969.

Trong tác phẩm có đoạn viết: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta... Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém... không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.

“Muốn mọi người vì mình” là chủ nghĩa cá nhân - một tình trạng hủ hóa của việc mưu cầu hạnh phúc. Nói cách khác, mưu cầu hạnh phúc là quyền chính đáng của con người, nhưng khi sử dụng những con đường bất chính để tư lợi, làm hại đến lợi ích của cách mạng và nhân dân thì đó là chủ nghĩa cá nhân.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân” mà chính là hướng lợi ích cá nhân hòa vào lợi ích của tập thể, lợi ích dân tộc và tiến bộ nhân loại... theo lý tưởng chủ nghĩa cộng sản.

Trong thời kỳ đổi mới, trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), cùng cám dỗ của lối sống “vị kỷ”, đã làm xói mòn lý tưởng, hủ hóa đạo đức và đẩy một số cán bộ, đảng viên sa vào chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện, như: Quan liêu, tham lam, kiêu ngạo, tị nạnh, xu nịnh - a dua, kéo bè - kéo cánh... Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân diễn ra ở nhiều nơi, buộc Trung ương và tổ chức đảng các cấp phải xử lý hàng loạt cán bộ, nhưng thực trạng này xem ra vẫn chưa thuyên giảm, đúng như đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc… quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm”.

Thực tế đó cho thấy, chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ cấp thiết, là yếu tố sống còn của Đảng đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy đảng các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn nhận rõ bổn phận “đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, trong điều kiện mới, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; coi trọng giám sát, quản lý việc kê khai tài sản của cán bộ chủ chốt các cấp; lãnh đạo làm tốt việc đánh giá, sàng lọc cán bộ, soi chiếu vào 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời phát hiện chủ nghĩa cá nhân ở mọi góc cạnh, lĩnh vực đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh giáo dục và kỷ luật Đảng để răn đe, ngăn ngừa, xử lý nghiêm cán bộ rơi vào cá nhân chủ nghĩa.

Cùng với đó, từng cán bộ, đảng viên phải tích cực trau dồi, tôi luyện đạo đức cách mạng; đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đấu tranh không khoan nhượng với căn bệnh chủ nghĩa cá nhân, xem đó như việc “đánh răng, rửa mặt” hàng ngày./.

Theo Báo QĐND


 

,
,
.
,
,
,
,