,
Cập nhật lúc: 08:02 |12/02/2019
Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện sát với thực tiễn; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nền nếp, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ công tác Hội.
,
,
.
,
,
,
,