Phường Vị Xuyên xây dựng chi bộ tổ dân phố vững mạnh

08:10, 29/10/2020

Những năm qua, Chi bộ 5 thường xuyên thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng uỷ phường Vị Xuyên giao cho. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đã thực hiện tốt nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường; hoàn thành thu nộp các nghĩa vụ với Nhà nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hàng năm được công nhận là khu dân cư văn hoá. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ có lúc, có mặt còn hạn chế như một số kỳ sinh hoạt định kỳ số lượng đảng viên tham gia không cao, có đồng chí đảng viên còn ngại sinh hoạt, ngại tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết dẫn tới kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. Một số nhiệm vụ tổ dân phố triển khai trong nhân dân gặp khó khăn, vai trò lãnh đạo của chi bộ chưa được đề cao và phát huy; việc thu thuế đất, phí rác thải, thu các loại quỹ ủng hộ của người dân có lúc khó khăn, thời gian thu nộp kéo dài... Trước tình hình trên, chi uỷ, chi bộ đã nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và nhận thấy, muốn thay đổi hành động thì phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, người dân thay đổi nhận thức, ý thức nhằm tự giác tham gia. Ban chi uỷ cũng xác định “muốn chi bộ chuyển biến thì phải chuyển biến từ trong chi uỷ, trong mỗi đảng viên; muốn người dân chuyển biến thì phải chuyển biến từ lãnh đạo tổ dân phố, mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã hội”. Từ phương hướng trên, ngay từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ phường Vị Xuyên, Chi uỷ chi bộ 5 đã triển khai các biện pháp cụ thể tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đó là, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2022, chi uỷ đã nghiên cứu quán triệt Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 1178 của Tỉnh uỷ Nam Định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện theo 5 tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đã gặp không ít khó khăn, ngay trong cấp uỷ xuất hiện tâm lý ngại thay đổi và chấp nhận hiện trạng; đa số đảng viên cho là đã về hưu không tham gia công tác ở cơ sở nữa nên ngại sinh hoạt; nhiều đồng chí còn vướng bận công việc gia đình, đi làm thêm xa nhà, nhất là đảng viên trẻ... Từ tình hình trên, trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ đều phải làm tốt công tác chuẩn bị dự thảo nghị quyết, xác định nội dung sinh hoạt, thời lượng sinh hoạt, có kết hợp giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ với thông tin tình hình thời sự nổi bật cho đảng viên. Bí thư chi bộ điều hành sinh hoạt đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên, gợi mở để đảng viên tham gia ý kiến có chất lượng. Nghị quyết chi bộ đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của tháng, có nhận định, đánh giá, có số liệu cụ thể chứng minh cả ưu điểm và khuyết điểm, phương hướng đề ra bám sát nhiệm vụ cấp trên giao, đồng thời sát thực tế tình hình địa bàn, có tính khả thi. Cuối buổi sinh hoạt có nhận xét rút kinh nghiệm về chất lượng và có ý kiến nhận xét của đồng chí cấp uỷ viên của Đảng uỷ phường phụ trách chi bộ.

Bằng các biện pháp cụ thể, đồng bộ, những tháng đầu năm 2020, chất lượng sinh hoạt Chi bộ 5 từng bước được nâng lên; số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt cao đạt từ 85 đến 90%; không còn tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt không có lý do; vai trò cấp uỷ, chi bộ được đề cao. Các nhiệm vụ, các phong trào thi đua mà Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ phường Vị Xuyên triển khai, chi uỷ, chi bộ đều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố số 5 hoàn thành tốt. Nổi bật như phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý; tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19; thu, nộp thuế đất, thu phí rác thải. Đến giữa năm 2020, Ban công tác Mặt trận đã hoàn thành tất cả các khoản thu, nộp theo quy định của năm 2020 về phường, vượt thời gian và vượt chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt chi bộ đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vị Xuyên lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Từ những kết quả đạt được, cấp uỷ chi bộ rút ra một số nguyên nhân kinh nghiệm là xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức là nhân tố quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Kịp thời phổ biến quán triệt nghị quyết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng năng lực, tác phong, phương pháp công tác cho cấp uỷ, tổ trưởng, tổ phó, trưởng Ban công tác Mặt trận là nhân tố quan trọng hàng đầu. Phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, đảng viên, người dân; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm”, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết cần giữ mối liên hệ thông tin thường xuyên giữa bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận để nắm tình hình, kịp thời có biện pháp lãnh đạo; chỉ đạo, kiên trì, kiên quyết, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục để cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ mà chi bộ đã đề ra. Thường xuyên sâu sát, gần gũi cán bộ, đảng viên, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân nhằm bổ sung, điều chỉnh để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”; “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ tốt là một việc vô cùng quan trọng”. Cán bộ, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 5 nguyện phấn đấu thực hiện tốt những lời dạy của Người./.

Bài và ảnh: Bùi Ngọc Lại
(Phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com