Từ những tấm gương đảng viên "miệng nói, tay làm" (kỳ 2)

07:07, 30/07/2019

(Tiếp theo và hết)

II. Lan tỏa những điển hình tiên tiến

 “Miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”, những đảng viên, người đứng đầu địa phương đã tạo niềm tin và tạo sức lan tỏa tinh thần vì tập thể, cộng đồng trong toàn Đảng bộ, nhân dân địa phương.

Tại xã Yên Cường, sau 3 năm kiên trì thực hiện chủ trương tổ chức lại sản xuất, vẫn trên cánh đồng ấy, vẫn những người nông dân ấy nhưng không khí lao động đã hoàn toàn khác trước. Giờ đây, họ “Trăm người như một” cùng đoàn kết hồ hởi tham gia lao động hướng đến làm chủ công nghệ, kỹ thuật mới và xây dựng thương hiệu cho nông sản đặc trưng của xã. Nói về sự thay đổi này, từ những người nông dân chân lấm tay bùn, chủ trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ Nhật Bản đến tập thể cán bộ lãnh đạo địa phương đều khẳng định công lớn của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Chiển, người luôn đau đáu với ruộng đồng, sinh kế của nông dân hiện đại, người tiên phong và rất quyết tâm học tập cách làm nông nghiệp của người Nhật để đổi mới sản xuất ở địa phương. Hay như ở xã Xuân Phong, sự kiên trì nhiệt huyết của các lãnh đạo địa phương đã làm lay động tình cảm của người dân, bỏ qua những so đo tính toán thiệt hơn, 100% số hộ dân có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng tự nguyện hiến đất không nhận đền bù, kể cả kinh phí hỗ trợ xây sửa lại công trình kiến trúc phải tháo dỡ. Trong đó, nhà ít cũng mươi mét vuông, nhà nhiều vài ba chục mét; gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, xóm 6 và bà Vũ Xuân Mai, xóm 2, đã tự nguyện dỡ cả ngôi nhà đang ở, xây lùi vào bên trong để dành đất làm đường. Trong quá trình thi công bờ Dự án nạo vét, kè sông Cát Xuyên, đến đoạn qua xóm 2 mới phát hiện dòng chảy của sông quá nhỏ, không đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất hiện đại, ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn và Ban giải phóng mặt bằng xóm tổ chức họp dân để tham vấn, đồng chí Chủ tịch xã trực tiếp đến dự, phân tích cụ thể. Ngay ngày hôm sau chủ hộ đã thuận tình hiến 30m2 đất vườn để mở rộng lòng sông. Đồng chí Lê Văn Hải, trưởng xóm 14 cho biết: Sự tận tâm, nhiệt huyết của người đứng đầu địa phương đã động viên tinh thần tự nguyện, hy sinh lợi ích cá nhân cho tập thể của người dân địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng, xây dựng đường giao thông nông thôn. Bản thân tôi là đảng viên, trưởng xóm cũng học theo tinh thần đó trong thực hiện công việc, việc gì liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của nhân dân phải giải quyết đảm bảo “thấu lý, đạt tình”. Cũng với tinh thần đó nên cán bộ xã Điền Xá trong 2 năm qua đã tập trung hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; hoàn thành dự án xây dựng tuyến đê kiểu mẫu và xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu hướng tới phát triển kinh tế sinh vật cảnh gắn với du lịch sinh thái với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nét tinh hoa của làng nghề truyền thống hoa cây cảnh Vị Khê…

Sản xuất phân hữu cơ tại xã Yên Cường (Ý Yên).
Sản xuất phân hữu cơ tại xã Yên Cường (Ý Yên).

Qua phong trào, mỗi cán bộ, đảng viên đã thực sự khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo phong trào trong cộng đồng, giúp Điền Xá dần ổn định, có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh nông thôn và đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. Mỗi cán bộ lãnh đạo ở các địa phương chúng tôi đã nêu có cách làm khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đặt lợi ích của tập thể lên trên và có quyết tâm, không ngại đối mặt với khó khăn, thực thi nhiệm vụ đến cùng. Nhớ lại những ngày đầu triển khai chương trình đổi mới phương thức sản xuất, đồng chí Nguyễn Văn Chiển, Chủ tịch UBND xã Yên Cường cho biết: Dù đã thống nhất chủ trương trong tập thể lãnh đạo nhưng khi bắt tay vào thực tế có không ít sự “cản trở”, thậm chí ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng có người không đồng tình ủng hộ do ngại thay đổi và sợ không thành công. Tập thể cấp ủy đã quán triệt, phổ biến rõ quan điểm ai không ủng hộ chủ trương thì chủ động rút lui, còn đã tham gia thì phải quyết tâm dành thời gian, công sức thực hiện cho kỳ được và kết quả thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của chủ trương đó. Nỗ lực vượt khó, tự giác nêu gương, mỗi điển hình cá nhân tiêu biểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại địa phương mình, đưa ra bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác học tập, góp phần đưa tỉnh ta hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm rưỡi so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra với những chỉ tiêu đáng phấn khởi như: đã cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới được 1.984,6km đường giao thông nông thôn, 5.190 công trình thủy lợi cấp xã, 496 trạm biến áp, 1.503,5km đường dây hạ thế, 3.505 phòng học, 45 nhà văn hóa xã, 423 nhà văn hóa và khu thể thao thôn/xóm, 114 điểm bưu điện văn hóa xã, hàng trăm đài truyền thanh xã, 26 trạm y tế xã, 58 chợ nông thôn; hoàn thành 11 dự án cấp nước sạch nông thôn; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt trên 43 triệu đồng…

Từ những tấm gương điển hình nêu trên cho thấy sự cần thiết và hiệu ứng tích cực của việc cán bộ, đảng viên nêu gương tiên phong. Với quan điểm đó, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tạo chuyển biến tích cực về ý thức tự giác giữ gìn đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bám sát Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp, chú trọng nhân rộng những điển hình tiên tiến, những gương đảng viên tốt; kịp thời khen thưởng ghi nhận thành tích để động viên các cá nhân. Ngoài những điển hình cụ thể trên, trong quá trình thực hiện Quy định, nhiều địa phương, đơn vị đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, từng bước đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII); cụ thể hoá một số nội dung của Quy định bằng những nghị quyết chuyên đề. Trong đó, Huyện uỷ Hải Hậu đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 12 tiêu chí xóm (tổ dân phố) nông thôn mới và 8 tiêu chí gia đình nông thôn mới; huyện Giao Thủy ban hành Nghị quyết về công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh nêu gương sáng tập thể, cá nhân.

Nhằm tiếp tục động viên xây dựng được những gương điển hình tiên tiến để các cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, làm theo, tạo sức mạnh đoàn kết và nâng cao tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc; quản lý tổ chức cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Hàng năm, các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký cam kết thực hiện với chi ủy, chi bộ, với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về trách nhiệm nêu gương những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tăng cường công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm và đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc, nhất là các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng... Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xử lý nghiêm những vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ… để mỗi đồng chí đảng viên thường xuyên tự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương trong công việc và đời sống, tạo sức lan toả và sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất./.

Bài và ảnh: Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com