Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập, làm theo gương Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
Cập nhật lúc07:53, Thứ Tư, 19/09/2018 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công nhân lao động đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Công nhân Cty TNHH Nam Dược đóng gói sản phẩm.
Công nhân Cty TNHH Nam Dược đóng gói sản phẩm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ theo hướng chuyển từ “học tập” sang “làm theo” với những nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trực thuộc khối đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung cụ thể trong nghị quyết, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị và tổ chức thực hiện; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nội dung tập trung gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã xác định nội dung trọng tâm mang tính đột phá và những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giải quyết. Căn cứ vào sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với chủ đề thi đua yêu nước hằng năm do UBND tỉnh phát động, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối. Nhiều đơn vị đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các khẩu hiệu hành động định hướng những phong trào thi đua lao động sản xuất cụ thể, thiết thực như: phong trào “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, thi đua “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp”; “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường”; “Thi đua lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao”. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã chú trọng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối. Các cấp ủy cơ sở đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm và có nhiều giải pháp trong cơ cấu lại doanh nghiệp, đầu tư, đổi mới trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất lao động. Làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân lao động cộng đồng trách nhiệm, chủ động đối thoại, nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động để kịp thời giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, nhất là về chế độ tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT; mâu thuẫn về quyền, nghĩa vụ của cổ đông đồng thời là người lao động..., do đó doanh nghiệp luôn có sự đồng thuận, đoàn kết, không có đình công, lãn công, hiệu quả sản xuất, kinh doanh được nâng lên. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn Đảng bộ Khối có 70 tập thể, 146 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển đi lên của doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Đảng bộ Cty Điện lực Nam Định đã quyết tâm tạo bước đột phá trong sản xuất, kinh doanh với mục tiêu phấn đấu hoàn thành sớm nhất tiêu chí về điện trong chương trình xây dựng NTM; đồng chí Nguyễn Đình Kính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Nam Hà đã lãnh đạo điều hành hệ thống phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai đảm bảo tuyệt đối an toàn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao; đồng chí Trịnh Thị Lê, Tổ trưởng sản xuất Cty CP May Nam Hà đã triển khai, phát động nhiều công cuộc cải tiến, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất; gương mẫu đi đầu thực hiện vận hành sản xuất dây chuyền treo thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh... Tại Đảng bộ Cty CP Dệt may Sơn Nam, việc tổ chức thực hiện làm theo Bác đã được Đảng ủy Cty chỉ đạo các đoàn thể tổ chức mạnh mẽ các phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh như: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến lề lối làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu… Đồng thời thường xuyên tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo Bác thông qua hình thức hội nghị tri ân người lao động, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn nghệ, qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần tương thân tương ái, tạo môi trường sản xuất lành mạnh, đoàn kết, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, Cty đã tập trung các nguồn lực đầu tư 200 tỷ đồng cho các nhà máy. Đồng thời kết hợp phát triển hệ thống làng nghề tại các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường. Hiện tại Cty đã mở rộng thêm chi nhánh tại các tỉnh Thái Bình, Hà Nam. Đến hết năm 2017, có 30 đơn vị tham gia hoạt động sản xuất và làm gia công cho Cty, thu hút hàng nghìn thợ thủ công tại các làng nghề, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, Cty thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân tham gia các hoạt động từ thiện và giúp đỡ cộng đồng: Chương trình giúp sức hỗ trợ giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững 3 huyện miền núi Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương; phong trào “Mái ấm công đoàn tại Cty”; “Quỹ người nghèo”; chương trình “Nối vòng tay nhân ái” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động với số tiền gần 500 triệu đồng. Với những thành tích đạt được, 2 năm liền (2016-2017) Đảng bộ Cty CP Dệt may Sơn Nam đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh; Cty được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh.

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể các cấp trong toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp các đơn vị giải quyết hiệu quả, kịp thời những khó khăn, vướng mắc, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân lao động đề cao trách nhiệm, sự tự giác, ý thức kỷ luật, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Từ đầu năm 2018 đến nay, doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối duy trì mức tăng trưởng khá; đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cho trên 27 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng; đóng góp vào ngân sách Nhà nước ước đạt trên 500 tỷ đồng. Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi tổ chức và cá nhân; gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Xác định và thực hiện tốt nội dung đột phá, trọng tâm các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất, kinh doanh phát triển, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo việc làm thường xuyên và các chế độ, chính sách cho người lao động. Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra thực hiện Chỉ thị; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Từ đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,