Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng"
Nghĩa Hưng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:34, Thứ Năm, 07/09/2017 (GMT+7)

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi về huyện Nghĩa Hưng - một trong 4 địa phương đang quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm nay. Những con đường nhựa, bê tông mới phẳng lì nối những “cánh đồng mẫu lớn” xanh mướt được hình thành từ sự đồng thuận của lòng dân với “ý Đảng”. Những ngôi nhà cao tầng mới mọc lên san sát, cảm nhận được cuộc sống sung túc, khấm khá của người dân... Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm này Huyện ủy Nghĩa Hưng đã đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.

Diện mạo nông thôn mới Thị trấn Liễu Đề.
Diện mạo nông thôn mới Thị trấn Liễu Đề.

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tái cơ cấu nông nghiệp và trở thành huyện NTM đúng kế hoạch, ngày 20-4-2016, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HU về việc “Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020” (NQ17). Yêu cầu mục tiêu đặt ra khi xây dựng và ban hành nghị quyết là phải làm rõ tình hình thực tiễn cũng như những khó khăn, thuận lợi, đề ra giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng, không chung chung, né tránh những việc khó.

Theo đó, đánh giá kết quả giai đoạn 2011-2015, NQ 17 đã khẳng định, dưới sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sản xuất nông nghiệp và Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả rất tích cực. Đã hình thành và mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn”. Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Bộ mặt nông thôn được thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Phong trào xây dựng NTM đã được người dân hưởng ứng và phát triển rộng khắp toàn huyện. Đến thời điểm ban hành nghị quyết, toàn huyện có 10 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn và 1 xã được công nhận cơ bản đạt chuẩn NTM. 15 xã, thị trấn còn lại có từ 8-13 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, NQ17 cũng chỉ rõ việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị nông, lâm, thủy sản chưa tương xứng với tiềm năng. Sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản còn thấp; chưa có nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị cao mang thương hiệu Nghĩa Hưng. Công nghiệp chế biến phát triển chậm. Một bộ phận lao động nông thôn thiếu gắn bó với đồng ruộng. Vấn đề về việc làm, đời sống, vệ sinh môi trường nông thôn ở một số xã còn bất cập. Đặc biệt, nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng NTM chưa theo kịp yêu cầu. Chính vì thế, các xã khó huy động được tổng hợp các nguồn lực của xã hội để thực hiện các kế hoạch đầu tư, đổi mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Một số cơ sở có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nhận thức chưa đầy đủ về nội dung, phương pháp, cách làm và các chính sách của Nhà nước liên quan đến xây dựng NTM. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn yếu. Trên cơ sở đánh giá đó và các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo, nghị quyết đã đề ra các giải pháp cụ thể. Huyện ủy giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền nội dung, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên. Các ban của Huyện ủy, các chi, Đảng bộ trực thuộc tùy theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đảng bộ các xã tập trung tổ chức quán triệt nhằm đưa nghị quyết lan tỏa, thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các mục tiêu thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM đến năm 2020. Thực hiện công khai, minh bạch các quy định, quy trình xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM để nhân dân kiểm tra, giám sát, đánh giá các kết quả thực hiện từng hạng mục công trình từ đó rút kinh nghiệm triển khai. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức cho đại diện cộng đồng dân cư, cán bộ xã, thôn tham quan học tập cách làm của các xã đã làm giai đoạn 2010-2015, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm triển khai áp dụng có hiệu quả cao nhất ở địa phương mình. Nhờ đó cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ngày càng nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng NTM để xác định những hành động, việc làm phù hợp, chung sức thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đề ra về thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. 

UBND huyện Nghĩa Hưng đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết; trong đó mục tiêu cụ thể là tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp tăng bình quân trên 3%/năm; cơ cấu kinh tế (nông nghiệp - công nghiệp - thương mại dịch vụ) chuyển dịch đến năm 2020 đạt 25%-40,5%-34,5%; giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác bình quân đạt trên 120 triệu đồng/ha. Phấn đấu trong năm 2017, tất cả các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng đề án, giải pháp tập trung phát triển ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Quản lý linh hoạt, hiệu quả hơn 10,5 nghìn ha đất trồng lúa. Xây dựng các mô hình thâm canh theo tiêu chuẩn VietGAP. Phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Củng cố hệ thống thủy lợi, cải tạo ao đầm và đưa các đối tượng có giá trị kinh tế cao vào nuôi thủy sản. Tập trung cải hoán, đóng mới tàu có công suất lớn để đẩy mạnh khai thác xa bờ, kết hợp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tiếp tục thực hiện xây dựng NTM với phương châm “người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM”, “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ và đẩy mạnh hơn nữa phong trào chung sức xây dựng NTM”…

Mặc dù được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2014, tuy nhiên sản xuất nông nghiệp của xã Nghĩa Thịnh còn gặp một số khó khăn như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm; các hình thức tổ chức sản xuất chưa đa dạng, chậm đổi mới; hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất còn gặp nhiều khó khăn… Đồng chí Bùi Ngọc Chân, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thịnh cho biết: Thực hiện NQ17, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết, UBND xã xây dựng đề án thực hiện. Đồng thời phát huy vai trò tổng hợp của Đảng, chính quyền, mặt trận để động viên, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Xã tập trung quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa. Vận động các hộ nông dân hiến đất, góp đất, góp của đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương… đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hiện xã xây dựng được 4 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 200ha, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất và gieo sạ đạt 100% diện tích, diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp chiếm trên 90%, góp phần đưa năng suất lúa của xã bình quân đạt trên 125 tạ/ha/năm. Đến nay, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 120 triệu đồng/năm. Các tiêu chí NTM được nâng cao như: thu nhập bình quân đầu người lên 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%; các tiêu chí về hạ tầng thiết yếu ngày càng được bổ sung, hoàn thiện…

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Bí thư Huyện ủy cho biết: Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hưng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia cao nhất của mọi người dân nông thôn. Vì vậy, Huyện ủy giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ17. Gắn kết quả thực hiện với đánh giá trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền; người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền ở mỗi địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách cho các đồng chí Ủy viên để kịp thời nắm bắt những vấn đề vướng mắc, khó khăn nhằm cùng tìm hướng giải quyết, góp phần đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Do thực hiện tốt tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nên những năm qua tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp của huyện bình quân đạt 3%/năm; giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác bình quân đạt 113 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, 25/25 xã, thị trấn của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện huyện đang khẩn trương hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Bộ NN và PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Hình ảnh một miền quê trù phú, huyện NTM Nghĩa Hưng đang dần hiện hữu. Việc ban hành nghị quyết sát, đúng với thực tiễn cơ sở, có cách làm sáng tạo, phù hợp, mỗi người dân đều phát huy được năng lực, sở trường, khơi dậy tiềm năng sẵn có của địa phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp để vượt qua hành trình khó./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,