Nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh
Cập nhật lúc08:08, Thứ Hai, 08/05/2017 (GMT+7)

Xác định vai trò quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đối với các hoạt động của LLVT, những năm qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện và tập trung nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP).

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Nam Trực thường xuyên huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bài
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Nam Trực thường xuyên huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Hằng năm, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho các đối tượng, đồng thời tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác QP, QSĐP trong đó có Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy các cấp LLVT tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT trong từng nhiệm vụ như: huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, nhiệm vụ tuyển quân hay trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhiệm vụ SSCĐ; chú trọng vận dụng sáng tạo các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT phù hợp với thực tế địa bàn và đặc thù hoạt động công tác QP, QSĐP. Bên cạnh công tác giáo dục chính trị cơ bản đã coi trọng giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hay các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương để giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương hay phát động phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị… Thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động; gắn công tác xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quan tâm kiện toàn các chi bộ cơ sở, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm CTĐ, CTCT. Bên cạnh đó Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh cũng đã duy trì và thực hiện chương trình phối hợp với các huyện ủy, thành ủy về xây dựng Đảng bộ quân sự huyện, thành phố, quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên và xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của LLVT và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ không ngừng được nâng lên, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm có 93,2% tổ chức Đảng và 83,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Do thường xuyên quan tâm đến CTĐ, CTCT trong các hoạt động của LLVT tỉnh đã góp phần củng cố và xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội, đồng thời xây dựng “trận địa” tư tưởng vững vàng, phòng chống hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó tạo cơ sở nền tảng vững chắc để LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tốt việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 41/229 xã, thị trấn và diễn tập PCTT-TKCN; tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, giáo dục, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, đã tham mưu mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 86 đồng chí cán bộ đối tượng 2; tiếp nhận, giáo dục QP-AN cho 735 sinh viên các trường ĐH, CĐ tại Trung tâm Giáo dục QP-AN tỉnh; theo dõi các huyện, thành phố bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 299 đồng chí đối tượng 3; 3.150 đồng chí đối tượng 4. Ngoài ra, LLVT tỉnh còn triển khai thực hiện tốt công tác hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương, động viên công nghiệp quốc phòng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; đã thẩm định, xét duyệt báo cáo Quân khu ra quyết định và chi trả chế độ chính sách cho 6.644 đối tượng, xây tặng 6 Nhà Tình nghĩa cho đối tượng chính sách, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 642 đối tượng chính sách…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT tỉnh, thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong việc tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, đặc biệt coi trọng, giáo dục sâu sắc những quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng… góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,