Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ huyện Giao Thủy
Cập nhật lúc07:27, Thứ Năm, 23/04/2015 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 17-7-2014 của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, huyện ủy Giao Thủy đã chỉ đạo và chọn 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm là: Đảng bộ xã Giao Phong, đại diện cho khối các xã, thị trấn; Đảng bộ Công an huyện, đại diện cho khối các cơ quan và lực lượng vũ trang; Đảng bộ xã Giao Hải và Giao Thanh thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư và phó bí thư cấp ủy để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Đến nay, các Đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm của huyện Giao Thủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ xã Giao Phong là đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của huyện được tổ chức và là đại hội được Đảng bộ huyện Giao Thủy chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM”, đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ 2010-2015. 5 năm qua, Đảng bộ xã luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các tổ chức chính trị xã hội đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Kinh tế - xã hội có bước phát triển khá; trong đó, tổng sản lượng quy thóc 5 năm là 20.500 tấn; giá trị sản xuất trên ha canh tác đạt 150 triệu đồng/năm; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 1.013 tấn/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,81%, giảm 2,24% so với đầu nhiệm kỳ; xã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng NTM với 18/19 tiêu chí. Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận đánh giá, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: Kinh tế phát triển chưa bền vững; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ có phát triển nhưng quy mô còn nhỏ. Văn hoá - xã hội còn nhiều mặt hạn chế; chính sách an sinh xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Một số vấn đề xã hội mới nảy sinh chưa giải quyết kịp thời, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng Đảng còn một số mặt hạn chế chậm được khắc phục, một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự tiền phong, gương mẫu. Với tinh thần dân chủ và tập trung trí tuệ cao của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Giao Phong, nhiệm kỳ 2015-2020 với 10 chỉ tiêu và 4 nhóm giải pháp thực hiện. Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng trở lên/người/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp chiếm 37%; kinh tế biển (sản xuất muối và khai thác nuôi trồng thủy sản) chiếm 38%; tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại chiếm 25%. Khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản 5 năm đạt 5.675 tấn; sản lượng muối 5 năm đạt 16 nghìn tấn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1,3 tỷ đồng/năm. Các chỉ tiêu xã hội như tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%; tỷ lệ phát triển dân số 1,08%/năm; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 90% số khu dân cư trở lên đạt chuẩn văn hóa NTM. Phấn đấu hoàn thành và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM. Giữ vững an ninh - quốc phòng. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện Giao Thủy bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện Giao Thủy bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại đại hội Đảng bộ Công an huyện, báo cáo chính trị tại đại hội đã đánh giá cụ thể kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đồng thời xác định rõ phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 với 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới đề ra. Do làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, công tác nhân sự; bám sát chỉ đạo của huyện ủy theo hướng đổi mới, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc của Đảng nên đại hội đã thành công tốt đẹp.

Sau các đại hội điểm, Huyện ủy Giao Thủy đã tổ chức rút kinh nghiệm với thành phần gồm các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách, bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; tổ công tác chỉ đạo đại hội của huyện để rút kinh nghiệm. Ban thường vụ huyện ủy đã nhận xét, đánh giá một cách cụ thể những vấn đề chung và từng nội dung cụ thể ở các đại hội điểm. Theo đó, ngay sau khi Huyện ủy Giao Thủy triển khai, quán triệt kế hoạch đại hội của huyện, BCH Đảng bộ các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện, đề án nhân sự và các điều kiện tiến hành đại hội bảo đảm đúng quy trình và nguyên tắc theo quy định Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 99/KH-TU của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy Giao Thủy. Các đơn vị làm điểm đã tổ chức thành công đại hội theo đúng trình tự và quy định hướng dẫn, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, với sự đồng thuận và thống nhất cao thể hiện trong kết quả bầu BCH Đảng bộ: bầu cử một lần đủ số lượng cấp ủy viên với số phiếu bầu đạt cao, tập trung. Tại đại hội Đảng bộ bầu thí điểm ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy tại 2 Đảng bộ xã Giao Hải và Giao Thanh, các đồng chí trúng cử đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, số phiếu bầu đạt tỷ lệ 97% trở lên.

Tuy nhiên, từ thực tiễn tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở các đơn vị làm điểm, tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm. Đoàn chủ tịch cần phải có sự chuẩn bị chu đáo hơn, nhất là những tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử, đặc biệt cần xây dựng chương trình tổng thể và văn bản chi tiết cho từng phần điều hành đại hội để tránh trùng lắp, lúng túng. Nghiêm túc tuân thủ các quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, huyện ủy trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội, nhất là công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu dự đại hội cấp trên cần được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, phát huy tinh thần dân chủ. Một yếu tố quan trọng là thường trực, ban thường vụ huyện ủy tập trung chỉ đạo, bám sát cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm, những vấn đề chưa thống nhất tại cơ sở. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng trên quan điểm phải bám sát nguyên tắc, Điều lệ Đảng, tinh thần của các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng rằng, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy Giao Thủy sẽ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,