,
Cập nhật lúc: 08:27 |05/12/2018
Qua công tác kiểm tra giám sát, trong 9 tháng đầu năm 2018, uỷ ban kiểm tra huyện ủy đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên; các tổ chức Đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm.
,
,
.
,
,
,
,