,
Cập nhật lúc: 07:34 |19/06/2017
Ngày 16-6-2017, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 12 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
,
,
.
,
,
,
,