,
Cập nhật lúc: 08:42 |20/03/2018
Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước", Tháng Thanh niên năm 2018 đã khởi động với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng. Từ đó từng bước khẳng định được dấu ấn của phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
,
,
.
,
,
,
,