,
Cập nhật lúc: 08:48 |06/04/2018
Trong khuôn khổ chương trình liên kết, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa tỉnh ta với các tỉnh Mi-i-a-gia-ki, I-ba-gia-ki (Nhật Bản), từ năm 2015 đến nay, tỉnh ta đã cử hàng chục cán bộ kỹ thuật, người lao động tham gia học tập tại Nhật Bản. Từ những chuyến đi bổ ích đó, các cán bộ kỹ thuật đã trở thành những hạt nhân góp phần quan trọng giúp người nông dân...
,
,
.
,
,
,
,