Ngoại giao văn hóa góp phần lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam

07:12, 20/12/2021

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị về ngoại giao với chủ đề “Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030: Chủ động thích ứng, góp phần lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam” theo hình thức trực tuyến tới hơn 200 điểm cầu trên toàn quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ: Hội nghị trực tuyến về ngoại giao văn hóa nhằm quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác ngoại giao, cụ thể là các mục tiêu đã đề ra tại hội nghị Văn hóa toàn quốc, hội nghị Đối ngoại toàn quốc, hội nghị Ngoại giao lần thứ 31. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020, dù còn một số tồn tại, hạn chế nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, công tác ngoại giao văn hóa đã được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ, cả trong và ngoài nước và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật: Quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam với thế giới; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; nâng cao vị thế đất nước và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 xác định ngoại giao văn hóa là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; là bộ phận cấu thành quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại; gắn kết và bổ trợ thực hiện với các chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại, văn hóa, an ninh, quốc phòng, thông tin tuyên truyền, khoa học, giáo dục. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, xây dựng lòng tin với các quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế; hội nhập sâu, rộng trong các lĩnh vực về văn hóa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế; quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; vận động, đa dạng hóa và bảo tồn, phát huy các di sản, danh hiệu quốc tế của Việt Nam; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại./.

Khánh DũngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com