Tin trong nước
Quảng Ngãi: Xây dựng chương trình phát triển thủy sản bền vững
Cập nhật lúc07:46, Thứ Sáu, 28/05/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo giao Sở NN và PTNT tỉnh tham khảo thêm ý kiến của Bộ NN và PTNT để xác định, đề xuất xây dựng Chương trình phát triển thủy sản bền vững tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Chương trình phát triển thủy sản bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phải được nghiên cứu xây dựng bài bản, khoa học, lấy ý kiến đóng góp địa phương, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 9-2021. Trong đó, về nguồn lợi thủy sản của tỉnh Quảng Ngãi đang suy giảm cả số lượng, chất lượng. Do đó, cần phải tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chấm dứt tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và sử dụng ngư cụ cấm khai thác để khai thác thủy sản. Qua đó, quản lý triệt để khai thác ven bờ, phục hồi nguồn lợi thủy sản ven bờ. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tập trung đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền quy định, hạn chế việc nuôi tôm trên cát. Tận dụng tối đa các lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi để nghiên cứu, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng xã hội hóa, ưu tiên các hộ dân nghèo tại địa phương tham gia để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Khánh Hòa: Xây dựng kịch bản phòng, chống dịch thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống dịch trong các tình huống; thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh. Năm tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 0,36% so cùng kỳ năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 23.164 tỷ đồng, tăng 9,9%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 5.364 tỷ đồng, tăng 6,5%; trong đó thu nội địa hơn 4.581 tỷ đồng, tăng 8%. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra, thậm chí thấp hơn cùng kỳ, như: Doanh thu hoạt động du lịch; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa. Nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cùng với tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa triển khai gấp rút công tác lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xây dựng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong; Đề án về cơ chế, chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong;… Tỉnh cũng khẩn trương ổn định hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp sau bầu cử; yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xác định giá đất các dự án; đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tạo thuận lợi giúp nhà đầu tư triển khai dự án, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu./.

PV


 

,
,
.
,
,
,
,