Tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác xã phát triển
Cập nhật lúc08:26, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ KH và ĐT phối hợp với Dự án phát triển hợp tác xã (HTX) tại Việt Nam (VCED) tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo sơ kết triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

Phát biểu tại hội thảo, bà Ga-bi Bre-tơn, Giám đốc Dự án phát triển HTX tại Việt Nam (VCED) cho biết, các HTX ở Việt Nam đã có những bước tiến rất quan trọng trong quá trình phát triển. VCED sẽ cùng với Bộ KH và ĐT phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về HTX để giúp Việt Nam có được những thông tin cập nhật đầy đủ về tình hình HTX cũng như những đóng góp của HTX Việt Nam. 

Theo bà Mai Thị Thu Hường, Vụ HTX, Bộ KH và ĐT, Luật HTX năm 2012 đã được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Các HTX bước đầu đã hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua việc đáp ứng nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ với chất lượng ngày càng tăng. Điều này giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động của kinh tế thành viên. 

Đến nay, số lượng HTX của cả nước đã tăng từ 18.986 HTX (năm 2013) lên 19.569 HTX (tăng 583 HTX), thu hút trên 6,2 triệu thành viên. Tuy tổng số HTX tăng không nhiều nhưng hoạt động đi vào thực chất hơn. Số HTX mới thành lập hoạt động tương đối đúng luật và hiệu quả. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các HTX còn có những bất cập như: đa số các HTX có ít vốn, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết, sức cạnh tranh kém. Khả năng huy động vốn của các hộ xã viên rất hạn chế, khó vay vốn trung, dài hạn từ ngân hàng. 

Mặt khác, các thành viên còn chưa thấy vai trò, trách nhiệm của mình đối với các hoạt động và sự sống còn của HTX. Các HTX cũng chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa các thành viên với thị trường. Sự gắn kết lợi ích giữa HTX và thành viên mờ nhạt, chưa mang tinh thần hợp tác. Lợi ích kinh tế trực tiếp do HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều. 

Bên cạnh đó, việc liên kết, liên doanh giữa HTX với HTX, giữa HTX với các thành viên kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao. Phần lớn các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, trình độ quản lý điều hành hạn chế, lúng túng trong định hướng, xây dựng kế hoạch, giải pháp hoạt động. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, hầu hết ý kiến các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về pháp luật HTX. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công tác quản lý Nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX./.

Theo baotintuc.vn

,
,
.
,
,
,
,