Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015
Cập nhật lúc07:51, Thứ Sáu, 01/07/2016 (GMT+7)

Sáng 30-6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Nghị quyết số 144/2016/QH của Quốc hội.

Theo đó, bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai.

Lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam từ ngày 1-7-2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này.

Cụ thể, kể từ ngày 1-7-2016, thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3, Điều 7, Bộ luật  Hình sự 2015 và điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2, Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13.

Áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại điểm a khoản này.

Các quy định khác tại Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự và tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự có ghi thời điểm (ngày 1-7-2016) được lùi đến thời điểm “ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự  2015 có hiệu lực thi hành”.

Tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự 1999 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009), Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, Pháp lệnh Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2004 (được sửa đổi một số điều theo Pháp lệnh năm 2006 và năm 2009), Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 98/1998/NĐ-CP và Nghị định 09/2011/NĐ-CP) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành.

Theo Nghị quyết, giao TAND Tối cao hướng dẫn thi hành điểm a và điểm b, khoản 4 của Nghị quyết này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-6-2016./.

Theo SGGP

,
,
.
,
,
,
,