Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

07:01, 02/01/2015

Ngày 31-12-2014 tại hội trường Bộ Quốc phòng (Thủ đô Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT và TT, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT và TT; Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 600 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy; Sở TT và TT, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã nghe báo cáo tổng kết công tác báo chí năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT và TT, Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện nay, toàn quốc có 845 cơ quan báo chí; trong đó có: 199 cơ quan báo in, 646 tạp chí Trung ương và địa phương, 1 hãng thông tấn quốc gia; 98 báo, tạp chí điện tử, trong đó có 76 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo in và 20 báo, tạp chí điện tử của các cơ quan, tổ chức khác; có 76 Đài PT-TH, trong đó có 2 Đài PT-TH quốc gia, 1 Đài PT-TH thuộc Bộ TT và TT, 64 Đài địa phương với tổng số 180 kênh quảng bá. Tính đến tháng 12-2014, toàn quốc có gần 18 nghìn nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo và khoảng 5.000 phóng viên đang hoạt động báo chí. Trong năm 2014, các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân; thông tin nhanh, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; tích cực tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XI, các nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), tuyên truyền về triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, các dự luật quan trọng được Quốc hội thông qua. Các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", nguy cơ "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa", phản bác và vạch trần các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới và kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội, đồng thời tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhiều cơ quan báo chí đã phát huy tốt ưu thế các ấn phẩm, chương trình bằng tiếng nước ngoài, đồng thời đăng thông tin trên mạng in-tơ-nét để phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam; góp phần quan trọng trong việc định hướng thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, thành tựu đổi mới của đất nước đối với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo chí năm 2014 còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót như: đăng, phát các thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, đăng tải nhiều thông tin tiêu cực, sai sự thật, công tác thẩm định thông tin chưa được chú trọng đúng mức...

Trong năm 2015, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác báo chí và các cơ quan báo chí là: tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước như: kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm Đại thắng mùa xuân năm 1975, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chủ động đấu tranh với các quan điểm, thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị (đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh), góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo; tích cực đấu tranh, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong xã hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những kết quả của công tác báo chí trong năm 2014 và nhấn mạnh những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí cần tập trung triển khai trong năm 2015 là: tích cực tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, văn hóa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, biên tập viên, phóng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, nhấn mạnh một số nội dung, giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ công tác báo chí trong thời gian tới như: đội ngũ những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; khẩn trương xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai công tác tuyên truyền tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, đồng chí yêu cầu các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng tự làm mới mình về tư duy quản lý, tác nghiệp, quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com