,
Cập nhật lúc: 07:47 |18/09/2018
Tại phiên họp thứ 27 diễn ra vào sáng 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (giai đoạn 2017-2018).
,
,
.
,
,
,
,