Tiến tới cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo về địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX
Cập nhật lúc14:02, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)

Ngày 22-2-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Thông báo công khai về địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Nội dung thông báo như sau:

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015;

Căn cứ mục 3, điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18-1-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định thông báo công khai về địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Địa điểm: Trụ sở Sở Nội vụ, số 168 đường Hàn Thuyên, phường Vỵ Xuyên, thành phố Nam Định.

Thời gian: Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22-2-2021 và kết thúc vào lúc 17h00’ ngày 14-3-2021. Riêng thứ bảy, ngày 13-3-2021 và chủ nhật, ngày 14-3-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Thông báo này được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Nam Định gồm: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định, Trang tin điện tử Sở Nội vụ, Báo Nam Định, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Nam Định trong 3 số liên tiếp./.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Quốc Chỉnh

,
,
.
,
,
,
,