Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật phát động phong trào thi đua năm 2021
Cập nhật lúc19:11, Thứ Ba, 26/01/2021 (GMT+7)

Chiều 26-1, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021. Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phong trào thi đua năm 2020 của Khối đã được các thành viên triển khai tích cực, chủ động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị trong Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Xây dựng các tổ chức Ðảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Các đơn vị thành viên trong Khối tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch chung của Khối thi đua đề ra từ đầu năm. Các phong trào thi đua của từng đơn vị diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Năm 2021, các đơn vị thành viên Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Ðịnh thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2018-2025”, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật đã đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh: Các đơn vị trong Khối cần tập trung đăng ký chỉ tiêu thi đua để nỗ lực phấn đấu hoàn thành ngay từ đầu năm. Tập trung tuyên truyền sâu rộng những nội dung của phong trào thi đua, khen thưởng của Khối tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Chú trọng quan tâm tổ chức các phong trào thi đua một cách thực chất, hấp dẫn, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,